Seccions

Imatge MenúAgenda d'activitats 4a edició Concurs VALORTEC

  Logo_Valortec

Concurs VALORTEC: concurs de plans de negoci de patents i empreses de base tecnològica.Concurs VALORTEC

El 4t Concurs de plans de negoci de patents i EBTs s’engloba dins del marc de les accions de valorització i transferència tecnològica que es porten a terme des de les Unitats de Valorització.

Les Unitats de Valorització estan ubicades a les principals Universitats i Instituts de Recerca Hospitalaris catalans. El seu objectiu és detectar tecnologies amb elevat potencial de mercat i donar suport en la seva comercialització ja sigui mitjançant la creació d’una nova empresa de base tecnològica o mitjançant la llicència de la patent.

La idea del Concurs parteix del propòsit d’animar els investigadors catalans perquè apliquin el seu coneixement al desenvolupament de serveis i productes amb possibilitats de comercialització.

També es vol fer conèixer als professors i als investigadors el seu paper com a dinamitzadors de l’economia del territori i agents actius en l’intercanvi de coneixement i la transferència tecnològica de la universitat a la resta de la societat.

Entenem, doncs, que per potenciar l’arribada a mercat de projectes tecnològics hi ha dues vies principals, la creació d’spin-offs i la llicència de patents sorgides de la recerca. Amb aquest enfocament, en el concurs s’han establert dues categories:

  • Pla de negoci/comercialització d’una patent/tecnologia
  • Pla de negoci d’una EBT (Empresa de Base Tecnològica)

Els participants prenen part en una d’elles depenent el model de negoci que es vulgui dissenyar de la tecnologia.

Des de les diferents unitats de valorització es potenciarà la continuïtat dels projectes i se’ls donarà suport un cop finalitzat el Concurs perquè es facin efectius els plans de negoci dissenyats. Un altre objectiu del Concurs és establir un canal de comunicació entre els investigadors i les institucions, que permeti conèixer les diferents iniciatives de valorització i transferència tecnològica i poder donar-los suport.

pujar

Bases

Requisits

Pot participar en el concurs qualsevol grup de recerca de les universitats i dels hospitals, centres de recerca (CERCA, CSIC, etc.) i centres tecnològics (TECNIO i altres) de Catalunya.. S’acceptarà la participació tant d’investigadors com de doctorands.

Els participants han de ser propietaris o copropietaris del coneixement i/o la tecnologia que es vol valoritzar.

Primera Ronda

Dates importants

Obertura convocatòria  22 de setembre de 2014  
Límit de presentació d'idees de negoci     29 d'octubre de 2014
Comunicació dels projectes finalistes  31 d'octubre de 2014

La Informació requerida en el moment de sol·licitar la participació al concurs, farà referència als següents punts:
  • Dades de l’investigador i del grup
  • Resum del projecte i de la idea de negoci

De tots els projectes rebuts, es seleccionaran deu projectes finalistes de cada categoria (patents i EBTs) que passaran a la segona ronda del Concurs. Hi haurà un total de 20 projectes finalistes.

Segona Ronda

Els projectes que passin a la segona ronda, rebran un bloc de formació específica durant els mesos de novembre i desembre (un pels finalistes de la categoria de Pla de negoci d’una patent i un pels finalistes de la categoria de Pla de negoci d’una EBT).
L'equip haurà d'estar representat en totes les sessions per algun dels seus membres, de forma obligatòria.

Els projectes disposaran de l'ajuda personalitzada de professionals amb experiència en la creació i la gestió d'empreses i en la valorització/comercialització de tecnologies, ja que s'assignarà un tutor a cada projecte que actuarà com a guia amb vista a preparar el pla de negoci. 

Premis

En la segona ronda, els components dels grups de les 10 idees seleccionades per cada categoria, obtenen de forma gratuïta formació per preparar i defensar el seu pla de negoci. A més de disposar d’un tutor que els guiarà durant tot el procés de realització del pla.
Al final de la segona ronda s’atorgarà als guanyadors de cada categoria:

  • Un primer premi, de (5.000 euros) * 

  • Un segon premi, de (2.000 euros) *

* El premi consistirà en el pagament de la despesa de contractació de serveis externs vinculats a la execució del Pla de Negoci (subcontractació en temes legals, comercialització, consultoria...).

A més:

Premi Rousaud Costas Duran consistent en una bossa d'hores d'assessorament jurídic gratuït per cada un dels quatre guanyadors del concurs.
Premi Oficina Ponti pels guanyadors de la categoria de patents consistent en una sessió d'assessorament de patentabilitat d'una nova invenció / tecnologia i la realització d'una investigació de l'estat de la tècnica.
Premi CINC per a la utilització d’un espai al Centre de Negocis i serveis associats durant el 1er any.
Premi ARVOR consistent en dues sessions d’assessorament per a un projecte de cada una de les categories.

Premis_Valortec

pujar

Patrocinadors

Patrocinadors 2ª Edició Valortec

pujar

Històric concurs Valortec

Guanyadors 3a edició (2013-14)

Categoria Creació EBTs

1. “Microesferes de centellejador plàstic per a mesures de radioactivitat”Departament de Química Analítica/Questram (UB)UB (27/03/14)
2. “Social Browsing”IIIA - Artificial Intelligence Research Institute/Sistemes multiagents (CSIC, TECNIO)UAB (02/04/14)


Categoria Llicència de Patents 

1. “Preparació enzimàtica per a la funcionalització superficial de suports cel·lulòsics”Departament de Química Analítica/Questram (UB)

El Economista (30/06/14)

La Vanguardia (11/05/14)

2. “Biomarcador pel pronòstic del Carcinoma Renal de cèl·lula clara”Fisiopatologia Renal (VHIR)

Enllaços relacionats


Guanyadors 2a edició (2012-13)

Categoria Creació EBTs

1. “Fitness & Stress Tester”Laboratori de Ciències de l’Esport (UAB)
2. “Talaia Networks - Sistema de classificació automàtica del trànsit a Internet”Centre de Comunicacions Avançades de Banda Ampla, CCABA (UPC)

Categoria Llicència de Patents 

1. “Nou microorganisme amb activitat bioconservant per a fruita de IV gamma”Grup de Recerca Postcollita (UdL)UdL
La Vanguardia (20/05/13)
IRTA (13/03/13)
2. “MicroLubGear – Millora de la lubricació per prevenir el desgast excessiu en engranatges d’aerogeneradors”ETSEIAT (UPC)
3. “Graphink”Fundació Bosch i Gimpera (UB)
Enllaçoc relacionats:

Guanyadors 1a edició (2011-12)

Categoria Creació EBTs

1.
“iTesTiT sl”
Centre Tecnològic de Manresa, CTM (TECNIO) i MCIA, Motion Control and Industrial Applications (UPC, TECNIO)
2. “Voctrolabs”Aurea labs del Music Technology Group, MTG (UPF, TECNIOE-notícies (22/03/12)

Categoria Llicència de Patents

1. “Lightelligence”Institut de Recerca en Energia de Catalunya, IREC

La Vanguardia (27/10/13)

2.
“Nano wireless”
Centre d'Enginyeria de Microsistemes per a Instrumentació i Control, CEMIC (UB, TECNIO)

Enllaços relacionats

pujar

Inscripció

pujar

VALORTEC

Contacteu-nos

Conctacte

Bernat Font
93 476 72 12