Seccions

FISUB - Cercador d'ajuts i serveis per a l'empresa

FISUB Cercador d'ajuts i serveis per a l'empresa

Fitxa 16330

Tornar a la llista

Enisa Joves Emprenedors

No vigent
Estat
No vigent
Vigència
Fins al 31 de desembre del 2016
Organisme
ENISA - Empresa Nacional de Innovación, SA
A qui s'adreça

Empreses de nova creació

Descripció breu

Finançament per a empreses innovadores de nova creació.

Descripció

Objectiu

Té com a objectiu dotar dels recursos financers necessaris a pimes de recent constitució, creades per joves, perquè puguin escometre les inversions que necessita el projecte en la seva fase inicial.

Condicions

Ser PIME amb forma societària, constituïda, com a màxim, en els 24 mesos anteriors a la sol·licitud.
Model de negoci innovador / nou.
No estar emmarcat en el sector immobiliari o financer.
Edat màxima dels que ostenten la majoria del capital no superior a 40 anys.
Es finançarà adquisició d'actius fixos i circulant necessari per a l'activitat.
Aportacions de socis per import del 50%, com a mínim, de la quantia del préstec sol·licitat a ENISA

Característiques del Finançament

Préstec participatiu

Import del préstec:

- Mínim: 25.000 €
- Màxim: 75.000 €
Per determinar l'import es valorarà, entre altres factors, la quantia de les aportacions dels socis.

El tipus d'interès s'aplicarà en dos trams:
- Primer tram: Euribor + 3,25% de diferencial.
- Segon tram: interès variable en funció de la rendibilitat financera de l'empresa, amb un límit màxim establert d'acord amb la valoració de l'operació fins a un màxim de 6,0 %.

Comissió obertura: 0,5%
 
Venciment: màxim 4 anys
 
Carència: màxim 1 any.
 
Comissió amortització anticipada: interès variable màxim multiplicat pel nombre d'anys pendents fins al venciment previst.
Comissió de venciment anticipat per canvi en l'accionariat: interès variable màxim multiplicat pel nombre d'anys pendents fins al venciment previst.
Amortització mensual d'interessos i principal.
 

Sense garanties.

Sol·licitar

Empresa Nacional de Innovación, SA (ENISA)
Telèfon.915708200

Més informació

Última actualització: 21/1/2016