Seccions

FISUB - Cercador d'ajuts i serveis per a l'empresa

FISUB Cercador d'ajuts i serveis per a l'empresa

Fitxa 16332

Tornar a la llista

Enisa Emprenedors

Vigent
Estat
Vigent
Vigència
Fins al 31 de desembre del 2016
Organisme
ENISA - Empresa Nacional de Innovación, SA
A qui s'adreça

Empreses

Descripció breu

Finançament per a empreses de nova creació.

Descripció

Objectiu

El seu objecte és donar suport financer en les primeres fases de vida a Pimes promogudes per emprenedors, sense límit d'edat, perquè escometin les inversions necessàries i duguin a terme el seu projecte.

Condicions

Ser PIME amb forma societària, constituïda, com a màxim, en els 24 mesos anteriors a la sol·licitud.
Model de negoci innovador / nou.
No estar emmarcat en el sector immobiliari o financer.
Cofinançament de les necessitats financeres associades al projecte empresarial. Aportacions de socis per un import, com a mínim, igual a la quantia del préstecs sol·licitat a ENISA.
Estructura financera equilibrada.
Professionalitat en la gestió.
Qualitat i viabilitat del projecte empresarial.
Comptes dipositades en el Registre Mercantil.

Característiques del Finançament

Préstec participatiu

Import del préstec:

- Mínim: 25.000 €
- Màxim: 300.000 €

Per determinar l'import es valorarà, entre altres factors, el nivell de fons propis i l'estructura financera de l'empresa.

Interès mínim: Euríbor + un 3.75% de diferencial a determinar.

Interès variable màxim: fins a un 8% addicional a determinar, en funció de la rendibilitat financera de l'empresa.

Comissió obertura: 0,5%

Venciment: màxim 6 anys, inclòs el període de carència.

Carència de principal: màxim 2 anys

Comissió amortització anticipada: interès variable màxim multiplicat pel nombre d'anys pendents fins al venciment previst.

Comissió de venciment anticipat per canvi en l'accionariat: interès variable màxim multiplicat pel nombre d'anys pendents fins al venciment previst.

Amortització trimestral d'interessos i principal.

Sense garanties.

Sol·licitar

Empresa Nacional de Innovación, SA (ENISA)
Telèfon. 915708200

Més informació

Última actualització: 20/5/2016