Seccions

Fons ajutsAjuts i finançament Ajuts al Creixement Empresarial per a entitats


Ajut Termini Resum Bases reguladores Sol·licitud

Programa Xarxa d’inversors privats
Ajut per incentivar el tancament d’operacions d’inversió amb empreses catalanes innovadores en fase inicial i amb un alt potencial de creixement.

Tancat


Fitxa Bases reguladores

Acreditació d'Entitats de Finançament Alternatiu
Convocatòria per acreditar les entitats de finançament alternatiu amb la intenció d’incidir en una millor gestió financera i d’augmentar les opcions de finançament de les empreses catalanesTancat


Fitxa Bases reguladores

Iniciatives de Reforç de la Competitivitat
Ajut dirigit a les entitats de suport a l’empresa que consisteixin en projectes d’impuls a la competitivitat empresarial.

Tancat


Fitxa Bases reguladores