Seccions

Fons ajutsAjuts i finançament Ajuts al Creixement Empresarial per a entitats


Ajut Termini Resum Bases reguladores Convocatòria Sol·licitud

Programa Xarxa d’inversors privats
Ajut per incentivar el tancament d’operacions d’inversió amb empreses catalanes innovadores en fase inicial i amb un alt potencial de creixement.

Tancat


Fitxa Bases reguladores Bases reguladores

Iniciatives de Reforç de la Competitivitat

Ajut dirigit a les entitats de suport a l’empresa que consisteixin en projectes d’impuls a la competitivitat empresarial.

Tancat


Fitxa Bases reguladores Bases reguladores