Seccions

Fons ajutsAjuts i finançament Ajuts a la Innovació per a empreses


Ajut Termini Resum Bases reguladores Convocatòria Sol·licitud

Acreditació de Comunitats RIS3CAT i selecció de projectes d’R+D+I del seu pla d’actuacions

Acreditar les comunitats RIS3CAT, i atorgar ajuts del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 als membres de les comunitats RIS3CAT perquè desenvolupin els projectes del seu pla d’actuacions.

Tancat


Fitxa Bases reguladores Bases reguladores

Préstecs participatius IFEM–Coinversió per a l'Emprenedoria Corporativa

Finançament per a l’impuls de l’emprenedoria corporativa, mitjançant préstecs participatius en condicions preferents de garanties, atorgats per IFEM, en co-inversió amb ampliacions de capital mitjançant aportacions dineràries per part d’inversors corporatius.

Obert

Fins al 27 de desembre del 2019

Fitxa Bases reguladores Sol·licitud

Ajuts per a la implementació d’incubadores i acceleradores corporatives

Fomentar la implantació d’incubadores i acceleradores corporatives per tal que aprofitin el potencial que representen les empreses emergents per a innovar, fer créixer o diversificar els seus negocis.

Tancat


Fitxa Bases reguladores Bases reguladores

TECNIOspring Plus 

Ajut a la contractació de personal investigador per al desenvolupament de projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.Tancat


Fitxa Bases reguladores Bases reguladores

Ajut de Cupons a la Innovació 2016

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de Cupons a la innovació realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

Tancat


Fitxa Bases reguladores Bases reguladores

Nuclis Internacionals. Programes Europeus ERA-net MANUNET II

Ajuts destinats a incentivar la realització d’activitats de R+D amb component internacional i en el marc del programa ERA-net MANUNET II

Tancat


Fitxa Bases reguladores

Nuclis Internacionals. Programes Bilaterals, Catalunya - Alemanya/Xile

Ajuts destinats a incentivar la realització d’activitats de R+D amb component internacional i en el marc del programa “Bilateral Catalunya – Xile /Alemanya”.

Tancat


Fitxa Bases reguladores

Nuclis Locals
Ajuts destinats a incentivar la realització, de forma individual o col•laborativa, d’activitats de R+D dutes a terme a Catalunya

Tancat


Fitxa Bases reguladores

Nuclis Internacionals Unilaterals 
Ajuts destinats a incentivar la realització, d’activitats de R+D  amb abast internacional.
Àmbits territorials elegibles: Benelux, Hong Kong, França, Canadà, Israel, Massachusetts, Regne Unit, Corea del Sud.

Tancat


Fitxa Bases reguladores