Seccions

Fons ajutsAjuts i finançament Assessorament financer

L'àrea de finançament d'ACCIÓ dissenya i executa accions d’assessorament financer a l’empresa catalana per garantir el seu creixement i la seva sostenibilitat, tot i afavorir-ne la innovació i internacionalització. Brinda consultoria especialitzada, i a més ofereix productes financers, tant d'origen públic com privat, per tal d'aconseguir la millor adaptació a les necessitats reals de l'empresa i a les seves circumstàncies.

El finançament empresarial es pot oferir en forma de capital, de quasicapital (és a dir, accions, préstecs participatius, comptes de participació, etc.), de deute o d'una combinació de totes tres modalitats. El tipus de finançament dependrà de les característiques de l'actiu que s'hagi de finançar, de la capacitat de devolució de préstecs, de les garanties aportades i de les característiques de l'empresa en qüestió.

Servei d'Assessorament Financer

T'interessa obtenir una anàlisi de la teva empresa en termes financers i disposar d'una persona que t'orienti i acompanyi?
El nou Servei d'Assessorament Financer ofereix acompanyament financer a l'empresa i posa a la teva disposició un equip expert i amb experiència en el sector.

Autodiagnosi financera on-line

Vols avaluar la situació econòmica i financera de la teva pime? Compara-la amb empreses del mateix sector i dimensió semblant.

Innova Global: finançament per al creixement de la teva empresa

Innova Global: finançament per al creixement de la teva empresa

Eines de finançament no bancari

Consulta, avalua i contacta amb les principals fonts de finançament alternatiu per donar força al projecte de creixement de la teva empresa.

Inversors i altres fonts de finançament

Agents del sector privat que aporten recursos a empreses amb plans de creixement que entren dins dels seus criteris d'inversió.

Línia Emprèn

Aquest producte és fondejat per l'ICF. El Departament d'Empresa i Coneixement assumeix el 70% de risc, compartint les garanties que l'entitat pugui considerar.

Esmorzars de Finançament

Sessions participatives per reflexionar sobre les vostres estratègies d’inversió i de cerca de finançament.

Fòrum d'Inversió

La convocatòria de referència a Catalunya tant per a emprenedors innovadors que busquen finançament per al seu projecte, com per a inversors que volen involucrar-se en nous projectes amb alt potencial de creixement.


Assessoreu-vos sobre fonts de finançament

Connecta't al finançament
Servei d'Assessorament Financer
Serveis per emprendre