Seccions

Fons ajutsAjuts i finançament Assessorament financer

L'àrea de finançament d'ACCIÓ dissenya i executa accions d’assessorament financer a l’empresa catalana per garantir el seu creixement i la seva sostenibilitat, tot i afavorir-ne la innovació i internacionalització. Brinda consultoria especialitzada, i a més ofereix productes financers, tant d'origen públic com privat, per tal d'aconseguir la millor adaptació a les necessitats reals de l'empresa i a les seves circumstàncies.

El finançament empresarial es pot oferir en forma de capital, de quasicapital (és a dir, accions, préstecs participatius, comptes de participació, etc.), de deute o d'una combinació de totes tres modalitats. El tipus de finançament dependrà de les característiques de l'actiu que s'hagi de finançar, de la capacitat de devolució de préstecs, de les garanties aportades i de les característiques de l'empresa en qüestió.

Finançament per a PIME

Consulta els diferents serveis i possibilitats per a PIMES que t’ofereix ACCIÓ per trobar finançament per a desenvolupar el teu projecte de creixement empresarial.

Finançament per a Start-ups

Consulta les eines i les convocatòries d’ACCIÓ que serveixen perquè les start-ups puguin aconseguir el finançament que necessiten per enlairar-se.

Diagnosi i acompanyament financers

Avaluació ràpida per a micro i petites empreses de les seves potencialitats i mancances financeres i acompanyament expert personalitzat per aplicar-hi solucions.


Assessoreu-vos sobre fonts de finançament