Seccions

Fons ajutsAjuts i finançament Inversors i altres fonts de finançament

Els proveïdors de finançament en capital són agents del sector privat que aporten recursos, en forma de capital o de quasicapital, a empreses amb plans de creixement que entrin dins dels seus criteris d'inversió.


Xarxa d'inversors privats

Les Xarxes d'Inversors Privats (XIP) són un punt de trobada dels diferents inversors i els permeten multiplicar les opcions de recerca de recursos.

El Programa de Xarxes d'Inversors Privats (P.XIP) és un programa dissenyat per ACCIÓ per tal de fomentar la creació o el creixement d'empreses innovadores amb alt potencial de creixement a Catalunya. Engloba set xarxes d'inversors, que tenen la funció de filtrar i presentar projectes als seus inversors afiliats, alhora que faciliten el procés d'inversió i la canalització de recursos financers, en forma de capital i presa de participació en les empreses.

El programa XIP d'ACCIÓ agrupa un total de set Xarxes d'Inversors.


BANC – Business Angels Network Catalunya
Àlex d'Espona
Telèfon: 902 93 05 18
Correu electrònic: aespona[arrova]bancat.com
Pàgina web: www.bancat.com


Barcelona Business Angels – BCN BA
Andrés Cárdenas
Telèfon: 93 270 16 91
Correu electrònic: info[arrova]bcnba.com
Pàgina web: www.bcnba.com


Eix Technova
Karina Suntaxi
Telèfon: 93 290 24 73
Correu electrònic: ksuntaxi@technovabarcelona.org
Pàgina web: http://technovabarcelona.com/inversor/eix/

 

ESADE BAN

Fernando Zallo
Telèfon: 93 553 02 17
Correu electrònic: fernando.zallo[arrova]alumni.esade.edu
Pàgina web: www.esadeban.com


Keiretsu Fòrum Barcelona
Miquel Costa
Telèfon: 670 719 071 
Correu electrònic: mcosta[arrova]keiretsuforum.com
Pàgina web: www.keiretsuforum.es


SeedRocket Angels 
Kasia Adamowicz
Telèfon: 93 551 6284
Correu electrònic: info[arrova]seedrocket.com
Pàgina web: www.seedrocket.com


Xarxa d’Inversors Privats i Family Offices de l’IESE
Amparo de San José
Telèfon: 93 253 42 00
Correu electrònic: businessangels[arrova]iese.edu
Pàgina web: www.iese.edu/businessangels

ACCIÓ és membre de l'Associació Europea de Business Angels (EBAN).

pujar

Fons de capital risc

La política de capital risc d'ACCIÓ té com a objectiu crear un mercat de capitals adient a les necessitats financeres de les empreses amb un alt potencial de creixement. Aquesta política s'articula mitjançant la difusió de la figura del capital risc, l'assessorament i el suport a la creació de nous fons, i la gestió directa o participació en fons de capital risc. S'incideix, sobretot, en els segments del mercat en què la iniciativa privada necessita un major impuls públic per operar, els quals es coordinen amb la resta de programes i serveis de suport a la creació i creixement d'empreses

Actualment ACCIÓ participa en els fons de capital risc actius següents:

Ingenia Capital: fons de capital risc que inverteix en empreses innovadores amb un potencial elevat de creixement que es trobin en fase d'expansió (amb un mínim de 500.000 euros i un màxim de 2.500.000 euros).
Més informació: http://www.altapartners.es/ 

Inveready Seed Capital: fons de capital risc que inverteix en empreses de base tecnològica i innovadores que es trobin en les fases més inicials (amb un mínim de 100.000 euros i un màxim de 500.000 euros).
Més informació: http://www.inveready.com/

Ysios Biofund I: fons de capital risc que inverteix en projectes empresarials del sector salut (Life Science & Healthcare) que es trobin en fases inicials o de creixement (amb un mínim d' 1 milió d'euros i un màxim de 7 milions).
Més informació: http://www.ysioscapital.com

Per trobar més informació sobre aquests i altres proveïdors de finançament alternatiu a Catalunya, descarregueu el document "Catàleg de finançament alternatiu 2015".

pujar

Mercat alternatiu borsari

És un mercat de valors dedicat a empreses de capitalització reduïda que busquen expandir-se. Facilita una regulació a mida, dissenyada específicament per a aquest tipus d’empreses, i adapta els costos i els processos a les característiques de cada empresa.

http://www.bolsasymercados.es/mab

pujar

ENISA

Empresa pública que concedeix préstecs participatius a PIME i joves emprenedors, per tal de reforçar l'estructura financera, i per projectes de creixement, innovació, adquisició de companyies i sortida al MAB.

ACCIÓ té signat un conveni amb ENISA per acostar aquest finançament a l'empresa catalana: oferim assessorament així com ajut en la preparació de la documentació.

Sol·licita'ns més informació al Servei d'Assessorament Financer.


pujar

Assessoreu-vos sobre fonts de finançament