Seccions

Fons ajutsAjuts i finançament Esmorzars de finançament

Subscripció

Deixa'ns les teves dades i t'informarem dels propers esmorzars.

Subscripció als Esmorzars de Finançament

*Camps obligatoris


Emprenedor
Inversor
Altres

D'acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades, l'informem que les seves dades es recullen i estan incloses en un fitxer automatitzat titularitat de l'Agència per la Competitivitat de l’Empresa, ACCIÓ, amb les finalitats de gestionar la seva inscripció a l'acte i poder facilitar-li en el futur, per via telemàtica i/o correu postal, informació sobre els nostres serveis i sobre temàtiques similars relacionades amb la competitivitat empresarial.

Així mateix vostè accepta ser subscriptor del Butlletí ACCIÓ Informa, que el mantindrà informat sobre notícies, serveis, ajuts i convocatòries d’ACCIÓ, i del Butlletí Agenda ACCIÓ, on difonen les activitats per a empreses i professionals impulsades per ACCIÓ. A més, si l’activitat a la que s’està inscrivint està clarament vinculada a temàtiques d’innovació o R+D, vostè accepta ser també subscriptor del Butlletí d’Innovació d’ACCIÓ, que informa mensualment sobre convocatòries i ajuts d’aquesta temàtica. Podrà donar-se de baixa de qualsevol d’aquests butlletins fàcilment, en qualsevol moment i per via digital.

Vostè autoritza expressament la cessió de les dades incloses en l'esmentat fitxer a d’altres entitats co-organitzadores d’aquesta activitat, així com a d’altres entitats per complir fins directament relacionats amb les funcions per a les quals van ser sol·licitades. Així mateix, vostè autoritza també la cessió de les seves dades personals als altres assistents, en cas que l’organització de l’esdeveniment ho consideri una forma convenient de fomentar el networking entre els participants.

També li notifiquem que ACCIÓ enregistra els actes que organitza i en produeix vídeos en qualsevol format i suport per a la seva difusió en entorns web, amb la finalitat d'estendre el coneixement generat al públic empresarial. L’acceptació comporta l'autorització perquè la vostra imatge i so pugui ser enregistrada, reproduïda i publicada en aquests espais.

Vostè podrà exercir els drets reconeguts a la Llei i, en particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través d’escrit al correu electrònic dades.accio[arrova]gencat.cat, amb la referència “protecció de dades”.