Seccions

Fons ajutsAjuts i finançament Servei d'Assessorament Financer

Servei d'Assessorament Financer

T'interessa obtenir una anàlisi de la teva empresa en termes financers i disposar d'una persona que t'orienti i acompanyi?

El nou Servei d'Assessorament Financer ofereix acompanyament financer a l'empresa i posa a la teva disposició un equip expert i amb experiència en el sector.

L'equip d'ACCIÓ analitza la situació financera de l'empresa i en confecciona un informe breu. Amb aquesta informació s'estableixen conjuntament unes actuacions que cal dur a terme i, si escau, s'acompanya l'empresa als diferents proveïdors de finançament per donar suport i ajudar en el procés d'obtenció de finançament.

Fases

El Servei d'Assessorament Financer es compon de 3 fases ben diferenciades:

Fases
  • Tractament de la informació
  • Anàlisi financera
  • Anàlisi d'inversions
  • Aclariment de dubtes
  • Informe
  • Explicació dels instruments de finançament adients
  • Validació de la documentació
  • Acompanyament
  • Seguiment

A qui va dirigit?

Empreses i emprenedors amb potencial de creixement, amb capacitat de finançar-lo i amb informació accessible i de qualitat.

Acompanyament financer per a la teva empresa


Sol·licitud