Seccions

Fons ajutsAjuts i finançament 
Ajuts 2015

Ajuts a la internacionalització

Telèfon atenció a la tramitació: 93 484 96 21

Descripció Identificació participantsJustificació
Programa d'Internacionalització Agrupada (PIA)

Programa d'Inversió Directa a l'Exterior (IDE)Ajuts a la innovació

Telèfon atenció a la tramitació: 93 567 69 60

DescripcióJustificació

Ajuts a Iniciatives de Reforç de la Competitivitat (IRC)

Ajuts a incentivar els plans d'actuació en transferència tecnològica dels centres IT (TECCIT)

Ajuts al programa d'inversions d'alt impacte (ACIAI)

Ajuts a incentivar els plans d'actuació en transferència tecnològica candidats a ser acreditats TECNIO (TECDTP)

Ajuts per a projectes en forma de Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental locals i internacionals que incentivin la realització d’activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental  (RD, RDAL, RDXI i RDIS)

Ajuts per a l'acreditació de Comunitats RIS3CAT i projectes col·laboratius de recerca, desenvolupament i innovació, emmarcats en la RIS3CAT (COM - COMRDI)

Ajut a la contractació de personal investigador per al desenvolupament de projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (TECSPR)

Ajuts per a projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental per part de pimes que incloguin l'explotació d'una patent o llicència de patent adquirida d'una font externa (PAT)

Ajuts en forma de garantia per al finançament d'empreses participants en projectes d'emprenedoria corporativa mitjançant préstecs participatius de coinversió (FINPEC)