Seccions

Fons ajutsAjuts i finançament 
Ajuts 2016

Ajuts a la internacionalització

Telèfon atenció a la tramitació: 93 484 96 21


DescripcióJustificació

Programa de Missions Empresarials Directes (MISD)

Programa de Missions Empresarials Inverses (MISI)

Programa de Cupons a la Internacionalització (BOINT) 


Ajuts a la innovació

Telèfon atenció a la tramitació: 93 567 69 60


DescripcióJustificació
Programa de Cupons a la Innovació (BOTEC, BOINN, BOEIN)
Programa d'Iniciatives de Reforç de la Competitivitat (IRC)
Programa d'Ajuts a Inversions Empresarials d'Alt Impacte (ACIAI)
Programa d'Ajuts destinats a incentivar els plans d’actuació en transferència tecnològica dels desenvolupadors catalans de tecnologia ( TECCIT i TECDTP)