Seccions

Fons ajutsAjuts i finançament Què tenim obert

Convocatòries 2017


En termini


Propera obertura

 • Propera obertura

  Programa Missions Internacionals

  Regular la concessió dels ajuts del Programa de Missions Internacionals, que preveu la concessió d’ajuts a projectes d’organització i coordinació de missions col·lectives i a projectes d’organització i coordinació de visites a Catalunya de grups de potencials compradors, operadors o prescriptors econòmics estrangers.

 • Propera obertura

  Ajuts per a projectes en forma de Nuclis d’Innovació Tecnològica transnacionals destinats a incentivar la presentació de projectes de recerca i desenvolupament experimental a la convocatòria dels programes ERANET i els programes bilaterals i unilaterals d'ACCIÓ

  Regular l'atorgament dels ajuts de la línia d’ajuts de Nuclis d’Innovació Tecnològica transnacionals que incentivin la realització de projectes de recerca i desenvolupament experimental a la convocatòria del programa europeu ERA-net.

 • Propera obertura

  Programa TECNIOspring PLUS

  Regular la concessió dels ajuts a la mobilitat de personal investigador vinculat als centres TECNIO per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.

 • Propera obertura

  Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques

  Regular la concessió dels ajuts destinats a donar suport al creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques. La finalitat d’aquesta actuació es donar suport a l’execució del pla de negoci d’empreses emergents que basen la seva activitat en les aplicacions de tecnologia pròpia per a la generació de nous productes, processos, serveis o desenvolupament de nous models de negoci.

 • Propera obertura

  Ajuts destinats a incentivar l’impuls de programes d’acceleració al territori i fomentar la competitivitat de les acceleradores privades

  Regular l'atorgament dels ajuts a entitats, públiques i/o privades, que desenvolupin projectes d’acceleració d’empreses de recent creació i amb potencial de creixement a Catalunya.Data d'actualització: 20/06/2017