Seccions

Fons ajutsAjuts i finançament Què tenim obert

Convocatòries 2017


En termini


Propera obertura

 • Propera obertura

  Programa d'Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.

  Ajuts per a projectes d'inversió realitzats a Catalunya que es considerin d'alt impacte.

 • Propera obertura

  Ajuts destinats a incentivar l’impuls de Programes d’acceleració al territori i fomentar la competitivitat de les acceleradores privades.

  Regular l'atorgament dels ajuts a entitats, públiques i/o privades, que desenvolupin projectes d’acceleració d’empreses de recent creació i amb potencial de creixement a Catalunya.

 • Propera obertura

  Programa d'ajuts a Iniciatives de reforç de la competitivitat.

  Projectes de reforç de la competitivitat i de cooperació internacional amb clústers d’altres regions europees.

Fora de termini

 • Fora de termini

  Internacionalització

  Programa Missions Internacionals

  Regular la concessió dels ajuts del Programa de Missions Internacionals, que preveu la concessió d’ajuts a projectes d’organització i coordinació de missions col·lectives i a projectes d’organització i coordinació de visites a Catalunya de grups de potencials compradors, operadors o prescriptors econòmics estrangers.

 • Fora de termini

  Innovació

  Nuclis Internacionals - Programes Sectorials ERA-net - MANUNET III

  Projectes col·laboratius sectorials, entre empreses catalanes i entitats internacionals. Per a projectes en l’àmbit de la fabricació avançada.

  Més informació

 • Fora de termini

  Innovació

  Nuclis Internacionals - Programes Sectorials ERA-net - Cofund Electric Mobility Europe

  Projectes col·laboratius sectorials, entre empreses catalanes i entitats internacionals. Per a projectes en l’àmbit de la mobilitat elèctrica.

  Més informació

 • Fora de termini

  Creixement

  Programa d’acreditació d’assessors d'ACCIÓ

  ACCIÓ posa a disposició de l'empresa i facilita la incorporació d'assessors externs acreditats especialitzats en diferents àmbits que incideixen en la seva competitivitat i que poden impulsar el seu creixement.

  Més informació

 • Fora de termini

  Creixement

  Tutors de Start-up Catalonia

  ACCIÓ ha establert un procés d'acreditació de tutors Start-up, i té com a objectiu contribuir a la competitivitat i creixement accelerat de les noves empreses catalanes, posant a la seva disposició a professionals altament qualificats per dur a terme aquest acompanyament en el creixement.

  Més informacióData d'actualització: 31/07/2017