Seccions

Imatge MenúACCIÓ Agents de suport a la internacionalització

Per què acreditar-nos com a Agents de Suport a la Internacionalització (ASI)?

En un context on la internacionalització ha esdevingut el motor de la recuperació econòmica, és necessari treballar per promoure la presència de l’empresa catalana al món, diversificar les exportacions i augmentar el nombre d’empreses estrangeres que inverteixen al nostre país.

Catalunya compta amb una gran riquesa d’agents públics i privats de suport a l’empresa. En aquest sentit, ACCIÓ estableix uns requisits mínims i un procés d’acreditació dels agents de suport a la internacionalització que, com ACCIÓ, vulguin potenciar la col·laboració publicoprivada per impulsar la coordinació i les col·laboracions entre els diferents agents.


Drets i obligacions

  • L’ús del Segell d’Agent de Suport a la Internacionalització acreditat és alhora un dret i una obligació, sempre seguint les indicacions establertes al manual d’ús.
  • Els ASI gaudiran de visibilitat a través de la web i d’altres instruments de comunicació d’ACCIÓ i, al mateix temps, hauran de fer difusió de les activitats d’internacionalització del Departament d’Empresa i Coneixement i d’ACCIÓ entre el seu col·lectiu empresarial.
  • Els ASI podran participar al Grup de Treball d’Internacionalització, així com beneficiar-se del treball en xarxa amb la resta d’agents acreditats.
  • Podran també presentar-se a les licitacions o als programes que es convoquin per a l’execució de serveis o activitats en l’àmbit de la internacionalització.
  • Podran dur a terme l’acompanyament, si escau, en accions de diplomàcia econòmica i empresarial a l’exterior.
  • Podran col·laborar amb ACCIÓ i el Departament d’Empresa i Coneixement en l’execució de programes i activitats en l’àmbit de la internacionalització.