Seccions

Imatge MenúACCIÓ Assessors Programes d'ACCIÓ

Què és el programa d’acreditació d’assessors?

Per què acreditar-me com a assessor en el marc dels programes d’ACCIÓ?

Per tal de créixer i impulsar-se en una Catalunya industrial, innovadora i connectada internacionalment, les empreses necessiten disposar de la millor excel·lència professional especialitzada en les àrees que incideixen en la seva competitivitat. En especial, les empreses requereixen el suport de professionals que coneguin els diferents mercats i sectors econòmics per acompanyar-les en els seus projectes de creixement.

Amb l’objectiu de detectar aquesta excel·lència professional, ACCIÓ ha establert un procés d’acreditació per aquells que vulguin estar a disposició del teixit empresarial aportant expertesa i coneixement en el procés de millora de la seva competitivitat.


Condicions generals:
  • Les empreses podran escollir el candidat idoni d’entre els assessors acreditats, que figuraran en un llistat publicat a la web d’ACCIÓ.
  • Estar acreditat no garanteix la teva participació en un programa concret, ni la selecció per part de les empreses participants.
  • L'acreditació com a assessor d'ACCIÓ és incompatible amb estar acreditat com a tutor del programa Start-up Catalonia, amb mantenir una relació laboral o assimilada amb els centres TECNIO. A banda, no es podrà estar acreditat a la vegada en les àrees d’expertesa Màrqueting Digital i Internacionalització.

Com col·laboren els assessors?

Els assessors donen suport en la implementació dels programes d'ACCIÓ a través de:

  • Identificar actuacions clau i oportunitats de millora dels resultats de l’empresa.
  • Establir metodologies per convertir les bones pràctiques identificades en bons hàbits.
  • Eines de millora de la gestió diària de l’empresa.
  • Actuar d’enllaç entre l’empresa i els programes d’ACCIÓ.