Seccions

Imatge MenúACCIÓ Clústers

Per què acreditar-nos com a Clústers?

El Pla de Govern de la XI Legislatura estableix el desenvolupament d’una política industrial activa per consolidar Catalunya entre els països de referència a l'àmbit internacional. En aquest context, l’actuació sobre els clústers és una peça fonamental d’aquest pla, tenint en compte que el teixit econòmic català està molt clusteritzat i format essencialment per pimes. Addicionalment, la política de clústers representa un instrument fonamental per facilitar i accelerar el canvi de model productiu que necessita el país.

La finalitat del Programa Catalunya Clústers és impulsar la competitivitat de l'economia catalana, sistematitzar l'actuació de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de la política de clústers i contribuir a la racionalització del mapa dels clústers existents a Catalunya.


Drets i obligacions

Els drets dels clústers acreditats dins del Programa són:

 • L’ús del segell com a clúster acreditat
 • Visibilitat a través de la web d’ACCIÓ i d’altres instruments de comunicació
 • Rebre orientació estratègica, capacitació per als clústers managers i tutoria i assessorament en matèria de cooperació internacional i d’innovació.
 • Participació en activitats de networking.
 • Connexió dels clústers amb els instruments de política d’innovació i internacionalització.
 • Informació sobre les línies d’ajut i programes específics gestionats per ACCIÓ que puguin ser del seu interès.
 • Participació en altres activitats que ACCIÓ impulsi en l’àmbit d'actuació dels clústers.

Les obligacions dels clústers acreditats dins del Programa són:

 • Utilització i difusió del segell com a clúster acreditat.
 • Comunicar a ACCIÓ la variació de dades que afectin els criteris de valoració previstos.
 • Aportar i actualitzar anualment, o en tot cas en els terminis establerts per ACCIÓ, la base de dades amb informació dels socis, benefactors, entitats col·laboradores o figures afins.
 • Participar en les actuacions de capacitació de clústers que s’implementin durant l’any.
 • Respondre el qüestionari d’avaluació anual de la Política de Clústers d’ACCIÓ.