Seccions

Imatge MenúACCIÓ Entitats de finançament alternatiu

Per què acreditar-nos com a Entitat de Finançament Alternatiu?

ACCIÓ ha establert un procés d’acreditació d’entitats de finançament alternatiu amb la intenció d’incidir en una millor gestió financera i d’augmentar les opcions de finançament de les empreses catalanes. A més, donar visibilitat i confiança als nous instruments financers alternatius a la banca que han sorgit en els darrers temps. Això permet a les empreses gaudir d’un mix de finançament més diversificat i, als inversors, invertir en economia real de manera directa.


Drets i obligacions

Els beneficis que comporten ser una entitat de Finançament Alternatiu són:

  • Ús del segell com a entitat de finançament alternatiu acreditada, d’acord amb el manual d’ús del segell facilitat pels responsables del programa.
  • Visibilitat a través de la web d’ACCIÓ i d’altres instruments de comunicació, d’acord amb els criteris establerts per ACCIÓ.
  • Formar part del catàleg de finançament alternatiu d'ACCIÓ.
  • Participar de forma preeminent a les activitats de difusió de finançament alternatiu organitzades per ACCIÓ.

Per tal de mantenir l’acreditació i poder gaudir del segell d’acreditació per part d’ACCIÓ com a entitat de Finançament Alternatiu, totes les entitats acreditades han de:

  • Utilitzar i difondre el segell com a entitats de finançament alternatiu acreditades, en tots els canals de comunicació i difusió, sempre que facin referència als programes i serveis d’ACCIÓ i fent-ne un bon ús, segons el manual d’ús del segell facilitat pels responsables del programa
  • Enviar els indicadors trimestrals a ACCIÓ segons el model indicat als annexos disponibles en aquesta mateixa pàgina.
  • Participar als tallers o a les sessions de finançament d'ACCIÓ segons sol·licitud per part d’ACCIÓ.
  • Mantenir un comportament ètic, entès aquest com donar informació transparent i veraç als microinversors, inversors i empreses, així com el manteniment adequat de la protecció del seu sistema informàtic.