Seccions

Imatge MenúACCIÓ Entitats TECNIO

Beneficis i condicions

Els beneficis de les entitats i empreses acreditades com a TECNIO són:

 • Ús del segell TECNIO.
 • Visibilitat a través del web d’ACCIÓ i d’altres instruments de comunicació. Si escau, serveis especialment dissenyats per a la difusió i comercialització de la tecnologia i de les seves capacitats en R+D.
 • ­
 • Informació sobre les activitats i instruments de suport d’ACCIÓ.
 • ­
 • Capacitació en transferència tecnològica.
 • ­
 • Tutoria i assessorament en matèria de cooperació internacional i innovació.
 • ­
 • Informació especialment adreçada a entitats acreditades TECNIO sobre línies d’ajut i programes específics gestionats per ACCIÓ que puguin ser del seu interès.
 • ­
 • Participació en activitats de networking (treball en xarxa).
 • ­
 • Vehiculació dels instruments de política d’innovació i transferència tecnològica a través de TECNIO.

Les obligacions de les entitats i empreses acreditades TECNIO són:

 • Utilització i difusió del segell TECNIO en tots els mitjans de comunicació, fent-ne un bon ús, segons el manual d’ús del segell disponible a la intranet d’ACCIÓ corresponent al grup de treball de les entitats acreditades amb el segell TECNIO.
 • Comunicació a ACCIÓ de la variació de les dades que afectin els criteris de valoració previstos.
 • Aportació trimestral dels indicadors de seguiment d’activitat, i dels casos d’èxit corresponents. Pels desenvolupadors privats de tecnologia (tipologia 3), aquests indicadors seran requerits de forma anual.
 • Reunions de seguiment periòdiques per conèixer l’evolució del centre per part dels tècnics d’ACCIÓ i aportació d’un pla anual d’actuacions.
 • Compliment d’objectius anuals que s’estableixen conjuntament entre ACCIÓ i l’entitat, i que es revisaran anualment.
 • Informació a ACCIÓ de qualsevol canvi que afecta la funció de transferència tecnològica que es pugui produir al centre.

Condicions de col·laboració de les entitats i empreses acreditades

Política de comunicació

Durant el procés d'acreditació d’entitats TECNIO consent expressament la cessió de les seves dades a ACCIÓ en els termes establerts per la llei, així com la seva publicació al web de l'Agència. En un sentit no restrictiu aquestes dades podran incloure: nom, cognoms de l’entitat, web, adreça electrònica, nom del director entre d'altres. En cap cas les dades excediran de la catalogació legal de nivell baix.

L'acreditació de les entitats TECNIO no es farà efectiva fins a la notificació de la Resolució del Conseller/a Delegat/a d'ACCIÓ al sol·licitant que hagi estat acreditat.