Seccions

Imatge MenúACCIÓ Entitats TECNIO

Què és l’acreditació TECNIO?

L’acreditació TECNIO és el segell que atorga la Generalitat de Catalunya a través d’ACCIÓ per identificar on es troba la tecnologia diferencial catalana, els proveïdors que l’ofereixen i els facilitadors que participen en el procés de transferència de tecnologia i coneixement, i també per alinear les estratègies regionals d'innovació aprovades per la Unió Europea.

ACCIÓ ha establert un procés d’acreditació d’entitats i empreses TECNIO amb l’objectiu de millorar la capacitat d’innovació i la competitivitat de les empreses.

La participació en el procés és oberta a totes les entitats que compleixin els requisits establerts per les diferents tipologies d’entitats.

La durada de la vigència de l’acreditació serà com a màxim fins al 31 de desembre de 2019. Una vegada finalitzat aquest termini la renovació no serà automàtica ja que s’adaptaran els requisits en funció de l’evolució dels programes i les necessitats empresarials.

S’estableixen quatre tipologies d’entitats TECNIO a acreditar i diferents criteris d’acreditació per a cada tipològia:

  • Desenvolupadors de tecnologia públics.
  • ­Desenvolupadors de tecnologia sense ànim de lucre:
    • Desenvolupadors sense ànim de lucre avançats.
    • Altres desenvolupadors sense ànim de lucre.
  • Desenvolupadors de tecnologia privats.
  • Facilitadors de tecnologia públics: unitats de comercialització de tecnologia.

Per obtenir l’acreditació TECNIO d'ACCIÓ és imprescindible complir amb els requisits.


Per reproduir correctament aquest contingut és necessari instal·lar el programari Adobe Flash Player. Si us plau, baixeu-vos l'última versió, només us requerirà uns instants.