Seccions

Imatge MenúACCIÓ Entitats TECNIO

Qui pot acreditar-se?


A continuació detallem les diferents tipologies d’empreses i entitats que poden obtenir el segell TECNIO:


Desenvolupadors de tecnologia privats

Requisits d’elegibilitat:

 • Tenir la condició d’enginyeries i/o empreses privades de base tecnològica amb establiment operatiu a Catalunya amb independència de la seva forma jurídica.
 • Que siguin titulars de drets de propietat industrial i intel·lectual propis (patents, models d’utilitat i/o drets d’autor en el cas de programari) en els darrers tres anys.
 • Que la mitjana d’ingressos dels darrers tres anys provinents de contractes d’R+D+i amb empreses diverses sigui com a mínim de 120.000€.

Condicions valorables:

 • Que una part rellevant dels ingressos provinents de contractes d’R+D+i amb empreses sigui amb PIME amb establiment operatiu a Catalunya.

Desenvolupadors de tecnologia sense ànim de lucre:

Desenvolupadors sense ànim de lucre avançats

Requisits d’elegibilitat:

 • Tenir la condició d’entitat sense ànim de lucre amb majoria d’empreses en el seu patronat.
 • Que la mitjana d’ingressos dels darrers tres anys per desenvolupar recerca pròpia sigui mínim del 30% dels ingressos totals.
 • Que els ingressos del darrer any o la mitjana d’ingressos dels darrers tres anys provinents de contractes d’R+D+i amb empreses diverses sigui superior al 35% sobre els ingressos totals.
 • Disposar d’un sistema actualitzat de gestió de la qualitat dels serveis que presta a les empreses.
 • Tenir uns ingressos mínims anuals de 35.000.000 € o bé tenir un creixement anual dels ingressos del 20% a comptar des de l’any anterior al d’acreditació.

Condicions valorables:

 • Que una part rellevant dels ingressos provinents de contractes d’R+D+i amb empreses sigui amb PIME amb establiment operatiu a Catalunya.
 • Disposar d’una estructura comercial clarament identificada en el seu organigrama i dedicada especialment a treballar amb les PIME amb establiment operatiu a Catalunya.
 • Disposar d’un pla d’internacionalització i d’un departament clarament diferenciat d’innovació internacional i projectes europeus.

Altres desenvolupadors sense ànim de lucre

Requisits d’elegibilitat:

 • Tenir la condició d’entitat sense ànim de lucre.
 • Que el darrer any o la mitjana d’ingressos dels darrers tres anys provinents de contractes d’R+D+i amb empreses diverses sigui superior al 35% sobre els ingressos totals.
 • Disposar d’un sistema de gestió de la qualitat dels serveis que presta a les empreses.
 • Tenir uns ingressos mínims anuals de 500.000€.

Condicions valorables:

 • Que una part rellevant dels ingressos provinents de contractes d’R+D+i amb empreses sigui amb PIME amb establiment operatiu a Catalunya.
 • Disposar d’una estructura comercial clarament identificada en el seu organigrama i dedicada especialment a treballar amb les PIME amb establiment operatiu a Catalunya.

Desenvolupadors de tecnologia públics

Requisits d’elegibilitat:

 • Ser grup de recerca de les universitats públiques i/o privades, dels centres de recerca CERCA, dels centres del CSIC, o ser entitat pública sense afany de lucre o consorci, i estar ubicat a Catalunya. Excepte en el cas dels centres de recerca CERCA, cal que el personal investigador estigui acreditat amb el segell SGR (almenys en un 80% del grup).
 • Que la mitjana d’ingressos dels darrers tres anys provinents de contractes d’R+D+i amb empreses diverses sigui com a mínim del 25% sobre els ingressos totals del grup, o bé com a mínim de 120.000€.
 • Disposar d’un sistema de gestió de la qualitat dels serveis que presta el grup.

Condicions valorables:

 • Que una part rellevant dels ingressos provinents de contractes d’R+D+i amb empreses sigui amb PIME amb establiment operatiu a Catalunya.
 • Disposar de la figura de promotor tecnològic del grup que dugui a terme les activitats de:
  • Promoció i acció comercial del grup entre les empreses: elaboració i control de l’execució del pla d’actuacions, elaboració i execució del pla de màrqueting, gestió del web del centre, visites a empreses i representació del centre en fires, i organització de jornades tècniques, reunions i cursos, entre d’altres.
  • Gestió interna: detecció de coneixements i tecnologies desenvolupades pels diferents investigadors que poden ser transferibles, implantació i gestió del sistema de qualitat, gestió de contractes d'R+D+i i relació amb clients, i gestió de la propietat intel·lectual i industrial generada pel grup , entre d’altres.
 • Disposar d’un pla de màrqueting actualitzat.

Facilitadors de tecnologia públics: unitats de comercialització de tecnologia

Requisits d’elegibilitat:

 • Estructures pròpies de les universitats catalanes, instituts de recerca hospitalaris, centres de recerca CERCA i del CSIC que tinguin per funció la comercialització de tecnologia via llicència de patents , models d’utilitat i/o drets d’autor pel cas de programari a empreses i/o creació d’empreses de base tecnològica.

Condicions valorables:

 • Disposar com a mínim d’una persona dedicada a temps complet per desenvolupar tasques de comercialització de tecnologia a les empreses en una unitat dedicada a aquesta funció.
 • Tenir una experiència mínima de 3 anys en processos de comercialització de tecnologia i que en aquest període de temps hagin tingut èxit en la creació d’empreses de base tecnològica i/o de llicència de drets de propietat industrial i intel·lectual de tecnologia (patents, models d’utilitat i/o drets d’autor en el cas de “software”). Per demostrar aquest èxit durant els darrers 3 últims anys s’ha d’haver aconseguit un mínim de 6 projectes de creació d’empresa de base tecnològica i/o de llicència; o que la mitjana anual de sol·licituds de patents internacionals sigui d’un mínim de 15. No es tindrà en compte com a llicència aquella que hagi estat transferida i/o cedida a una spin off ja valorada com a creació d’empresa.

Les entitats i empreses que es beneficiin de l’acreditació TECNIO han de complir les següents condicions:

 • Oferta tecnològica: Oferir a les empreses accés a tecnologies diferencials i visió sectorial, per resoldre les seves necessitats tecnològiques.
 • ­
 • Connexió amb l'ecosistema: Oferir coneixement i socis estratègics en el sistema català d'innovació, ràpid accés a informació tecnològica i accés a informació de finançament. Col·laborar amb els altres entitats del sistema d'R+D+i, preferiblement acreditats TECNIO.
 • Orientació a client: Garantir la confidencialitat de les empreses clients, i ser excel·lent en els processos de servei al client, així com treballar amb un llenguatge i temps de resposta empresarial. Demostrar un compromís continuat amb els programes d'ACCIÓ.

En tots els casos, les entitats no poden trobar-se en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.