Seccions

Imatge MenúACCIÓ Tutors de Start-up Catalonia

Què és el programa d’acreditació de tutors de Start-up Catalonia?

Per què m'he d'acreditar com a tutor en el marc del Programa Start-Up Catalonia d’Acció per a l’any 2017?

Start-up Catalonia té com a objectius donar suport a l’acceleració de les start-ups, connectar-les internacionalment i ser un element dinamitzador de l’ecosistema català. Aquest tipus de companyies tenen un potencial de creixement alt però també, en les primeres fases de vida i per la seva pròpia naturalesa, han de fer front a un grau d’incertesa i risc elevat, ja que és quan han de validar el seu model de negoci, així com fixar els fonaments del model de creixement i de la mateixa empresa.

Es proposa oferir a aquestes start-ups un assessorament especialitzat de la mà d’un tutor, que és una persona de perfil emprenedor i amb experiència a liderar projectes de creixement empresarial, de manera que els puguin proporcionar orientació i guia en aquestes fases de creixement.

El paper que desenvolupen aquests tutors en el programa Start-Up Catalonia d’ACCIÓ és el d'acompanyar els equips promotors, aportant orientació, assessorament i guia al llarg del procés que es determini des d’ACCIÓ. Aquesta relació es basa en la confiança, la professionalitat i el reconeixement de ser persones emprenedores que han passat per un procés similar de creixement empresarial.

ACCIÓ estableix un procés d'acreditació de les persones que estiguin interessades a col·laborar i formar part del directori de Tutors de Start-up Catalonia d’ACCIÓ el 2017.


Condicions generals

 • Estar acreditat no garanteix la teva participació en un programa concret, ni la selecció per part de les empreses participants.
 • El seguiment de la participació i col·laboració es fa de forma descentralitzada des de cada acceleradora de Start-up Catalonia.
 • L'acreditació com a tutor del programa Start-up Catalonia és incompatible amb:
  • Estar acreditat com a assessor en el marc dels Programes d’ACCIÓ en virtut de les resolucions vigents degudament publicades al DOGC.
  • Mantenir una relació laboral o assimilada amb els centres TECNIO, en virtut de la resolució vigent degudament publicada al DOGC.
  • No ser o no haver estat CEO de start-ups que hagin participat en algun programa de Start-Up Catalonia en el darrer any.
  • No dedicar-se professionalment a la consultoria d'empreses (entitats que ofereixin assessorament) del perfil del programa Start-up Catalonia.

Com col·laboren els tutors?

Els tutors donen suport en la implementació dels programes d'ACCIÓ mitjançant:

 • La identificació d'actuacions clau i oportunitats de millora dels resultats de l’empresa.
 • L'establiment de metodologies per convertir les bones pràctiques identificades en bons hàbits.
 • El compliment dels objectius de creixement fixats i la seva implementació.
 • L'actuació d’enllaç entre l’empresa i els coordinadors de Start-up Catalonia.