Seccions

Imatge MenúACCIÓ L'agència

ACCIÓ és l’agència per la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya. Està especialitzada en el foment de la innovació i la internacionalització empresarial i compta amb una xarxa de 40 oficines arreu del món.

ACCIÓ recull l’experiència i el coneixement de més de 20 anys de les trajectòries del CIDEM i del COPCA desenvolupant programes i serveis de suport de l’empresa catalana. ACCIÓ està adscrita al Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

ACCIÓ es crea per millorar el suport estratègic i potenciar la competitivitat del teixit empresarial català davant els nous reptes globals. ACCIÓ neix en benefici de l’empresa, situant-la en el centre de la seva atenció i apropant-se al màxim a la seva realitat i a les seves necessitats per acompanyar-la en el seu procés de diferenciació competitiva i de cerca contínua de noves oportunitats de negoci.

ACCIÓ treballa perquè l’empresa sigui conscient dels canvis al seu entorn, els aprofiti i es transformi, tot potenciant aquells elements diferenciadors que la situen en una posició d’avantatge vers el futur. ACCIÓ entén que aquesta diferenciació es produeix fonamentalment a través de dos vectors clau per a la competitivitat empresarial: la innovació i la internacionalització.

ACCIÓ vol ser l’actor de referència en totes aquelles actuacions dirigides a augmentar la competitivitat del teixit empresarial català. Per això, compta amb un equip de professionals a Barcelona que, juntament amb les 6 delegacions a la resta de Catalunya, reforcen el seu efecte multiplicador i la seva vocació de servei i de proximitat a l'empresa.

ACCIÓ disposa d’una eina privilegiada per fer possible i ampliar l’abast del seu projecte: la seva xarxa de 40 Oficines Exteriors de Comerç i d'Inversions de Catalunya i 4 antenes ubicades arreu del món, en localitzacions estratègiques. Des d’aquestes oficines, ACCIÓ aconsegueix detectar i treure profit de les oportunitats de negoci que sorgeixen globalment, però per a les quals cal una proximitat i un coneixement local expert. Aquesta xarxa, multicultural i multidisciplinària, impulsa la connexió de l’empresa catalana al món.

ACCIÓ és la resposta col·lectiva a les necessitats de l’empresa, nascuda del consens i la cooperació entre agents públics i privats, que s'adapta constantment a les noves realitats econòmiques. A més, col·labora amb entitats empresarials per sumar sinergies i per aconseguir que l’empresa catalana disposi d’un ventall més ampli d’instruments per créixer en competitivitat.

ACCIÓ és proximitat, voluntat de servei i proactivitat. ACCIÓ és flexible, dinàmica, àgil i eficient. ACCIÓ és capacitat d’anticipació, de resposta i d’aprofitament de les noves oportunitats de l’entorn internacional. ACCIÓ és el millor aliat per l’empresa catalana del present i del futur.

ACCIÓ treballa per assolir els següents objectius:

   Incrementar la productivitat de l'empresa catalana i l'eficiència de la innovació, la tecnologia i el talent.
   Millorar el posicionament dels productes i dels serveis de Catalunya als mercats internacionals.
   Augmentar el nombre d'empreses i de productes catalans de caràcter internacional.
Missió, visió i valors corporatius

Volem fer de Catalunya una economia capdavantera al mercat global i facilitar la diferenciació competitiva de les empreses.

Xarxes de les quals som membres

Intercanviem bones pràctiques empresarials i analitzem tendències en fòrums internacionals relacionats amb la innovació i la internacionalització.

Publicacions

Consulta les publicacions d'ACCIÓ

Identitat corporativa

Necessites materials, continguts o arxius per informar sobre ACCIÓ?

Licitacions

En aquesta secció trobarà les licitacions convocades per ACCIÓ.

Transparència

En aquesta secció podeu consultar els documents relatius als articles de la Llei 19/2014.

Participació d’ACCIÓ en projectes europeus

ACCIÓ té una àmplia experiència en la coordinació i la participació en projectes europeus. En l'actualitat, ACCIÓ està liderant i participant en un ampli ventall de projectes europeus provinents de diverses fons de finançament.