Seccions

Imatge MenúACCIÓ 
Participació d’ACCIÓ en projectes europeus

L'Oficina de Projectes Europeus (OPE) d'ACCIÓ té l'objectiu de promoure i consolidar l’accés d'ACCIÓ a les fonts de finançament europees existents.

És el punt de contacte i suport a les Àrees d’ACCIÓ que desitgen participar, o que ja estiguin participant, en un projecte finançat per la Comissió Europea, donant resposta a les necessitats de cada fase (anàlisi de l’encaix del finançament, preparació de propostes, execució, justificació i tancament).

Actualment (des de l’1 de gener 2017), ACCIÓ participa a 17 projectes europeus dins dels programes següents:

Portfolio of EU Projects

A continuació et mostrem el llistat dels projectes en execució amb el detall de la següent informació: programa, acrònim, inici, final, % cofinançament, pressupost i rol d'ACCIÓ, nombre de socis i descripció.

Projectes en execució

Nom de projecte,
Acrònim, Logotip


Programa


Informació

Dóna suport financer als centres TECNIO de Catalunya per contractar investigadors/es que duguin a terme projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica en els àmbits de la RIS3CAT. Els projectes tenen una durada de dos anys i en dues modalitats de participació: entrada (per captar talent estranger i recuperar talent que ha marxat) i sortida i retorn (per adquirir experiència a l’estranger i després finalitzar el projecte a Catalunya).

Inici: 01/04/2013
Final: 31/03/2018
Rol d’ACCIÓ: Soci únic
Nombre de socis: 1
Pressupost global: 7.8 M€
Pressupost ACCIÓ: 7.8M€
Cofinançament UE: 40%

Impulsar la cooperació empresarial en R+D en  l’ús de la fotònica en ciències de la salut.

Inici: 01/09/2012
Final: 31/08/2017
Rol d’ACCIÓ: soci
Nombre de socis: 7 socis
Pressupost global: 15.3 M€
Pressupost ACCIÓ: 250.000€
Cofinançament UE: 30%

Dóna continuïtat a TecnioSpring però dotant-se de nous elements: S’incrementa el número d’investigadors/es a contractar, s’augmenta l’ajut salarial als investigadors en un 15% respecte l’anterior programa, es reforça la seva orientació a l’empresa i es potencia la presentació de resultats dels projectes (amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona).

Inici: 01/07/2016
Final: 30/06/2021
Rol d’ACCIÓ: Soci únic
Nombre de socis: 1 soci
Pressupost global: 10M€
Pressupost ACCIÓ: 10M€
Cofinançament UE: 50%

Manunet III cofinança projectes d’R+D mitjançant convocatòries anuals. L’objectiu és impulsar la cooperació empresarial en R+D en sistemes de manufactura avançada i d’adaptació de les tecnologies per a la fàbrica del futur.

Inici: 01/10/2016
Final: 30/09/2021
Rol d’ACCIÓ: Soci
Nombre de socis: 25 socis
Pressupost global: 27.3M€
Pressupost ACCIÓ: 927.000€
Cofinançament UE: 33%

EMEurope té per objectiu promoure la mobilitat elèctrica a Europa mitjançant el finançament de projectes col·laboratius d’R+D empresarial. EMEurope es basa en les experiències, les xarxes i els resultats de les dues ERA-Net: ELECTROMOBILITY+ i TRANSPORT III.

Inici: 01/10/2016
Final: 30/09/2021
Rol d’ACCIÓ: Soci
Nombre de socis: 20 socis
Pressupost global: 28.7M€
Pressupost ACCIÓ: 945.000€
Cofinançament UE: 33%

Enhancing the innovation management capacity of Catalan SMEs

INNCAT 17-18

Descripció: Millorar les capacitats d’RDi de les pimes
Inici: 01/01/2017
Final: 31/12/2018
Rol d’ACCIÓ: Soci únic
Nombre de socis: 1 soci
Pressupost global: 252.000€
Pressupost ACCIÓ: 252.000€
Cofinançament UE: 100%

Realitzar activitats de peer learning entre agències europees d’innovació per millorar la innovació en serveis de les pimes.

Inici: 01/11/2016
Final: 31/10/2017
Rol d’ACCIÓ: Coordinador
Nombre de socis: 4 socis
Pressupost global: 50.000€
Pressupost ACCIÓ: 12.500€
Cofinançament UE: 100%

Implementar una xarxa de centres europeus de recerca i innovació als EUA i assegurar la viabilitat de la seva primera fase d’operacions.

Inici: Pendent
Final: Pendent
Rol d’ACCIÓ: Soci associat
Nombre de socis: Pendent
Pressupost global: Pendent
Pressupost ACCIÓ: 0€
Cofinançament UE: 0%

Oferir assessorament i informació a les pimes per tal que innovin, s’internacionalitzin i facin RD.

Inici: 01/01/2017
Final: 31/12/2018
Rol d’ACCIÓ: Coordinador
Nombre de socis: 3 socis
Pressupost global: 1.48M€
Pressupost ACCIÓ: 886.000€
Cofinançament UE: 60%

Millorar la participació de les pimes a licitacions internacionals.

Inici: 01/05/2017
Final: 31/10/2018
Rol d’ACCIÓ: Coordinador
Nombre de socis: 5 socis
Pressupost global: 333.313€
Pressupost ACCIÓ: 74.513€
Cofinançament UE: 75%

Proporcionar assessorament, formació i organització de visites d’estudi per clústers dels països mediterranis no membres de la UE.

Inici: 02/01/2017
Final: 31/01/2020
Rol d’ACCIÓ: Soci afiliat
Nombre de socis: 21 socis
Pressupost global: 3.3M€
Pressupost ACCIÓ: 71.744€
Cofinançament UE: 90%

Mediterranean Trans-Regional Cooperation for green manufacturing innovation

Greennomed

Testejar i transferir una metodologia de configuració de projectes transnacionals de plantes pilot (green manufacturing) dins de les regions MED.

Inici: 01/09/2016
Final: 28/02/2019
Rol d’ACCIÓ: Soci associat
Nombre de socis: 19 socis
Pressupost global: 2.05M€
Pressupost ACCIÓ: 0€
Cofinançament UE: 0%

Impulsar la internacionalització de les pimes del sector tèxtil (confecció, disseny, moda) preferentment fora de la UE.

Inici: 01/07/2016
Final: 31/12/2018
Rol d’ACCIÓ: Soci
Nombre de socis: 8 socis
Pressupost global: 975.000€
Pressupost ACCIÓ: 115.000€
Cofinançament UE: 75%

Crear una metodologia per identificar oportunitats en el sector del turisme i l’e-salut per les start-ups amb la finalitat d’incentivar la seva acceleració.

Inici: 01/07/2016
Final: 30/06/2019
Rol d’ACCIÓ: Soci
Nombre de socis: 6 socis
Pressupost global: 1.12M€
Pressupost ACCIÓ: 200.000€
Cofinançament UE: 75%

Analitzar i millorar la política de suport al creixement empresarial pel reforç de la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses socials.

Inici: 01/01/2017
Final: 30/06/2021
Rol d’ACCIÓ: Coordinador
Nombre de socis: 7 socis
Pressupost global: 1.49M€
Pressupost ACCIÓ: 391.000€
Cofinançament UE: 85%

Analitzar i millorar el Programa d'Impuls de les indústries de la Química, l'Energia i els Recursos (PIQER) que s’emmarca en l’àmbit sectorial Energia i Recursos de la RIS3CAT.

Inici: 01/04/2016
Final: 31/03/2021
Rol d’ACCIÓ: Soci
Nombre de socis: 8 socis
Pressupost global: 2.2M€
Pressupost ACCIÓ: 291.400€
Cofinançament UE: 85%

Analitzar i millorar el Programa d'Impuls de Sistemes Industrials (PISI) que s’emmarca en l’àmbit sectorial Sistemes Industrials de la RIS3CAT.

Inici: 01/04/2016
Final: 31/03/2020
Rol d’ACCIÓ: Soci
Nombre de socis: 11 socis
Pressupost global: 2.2M€
Pressupost ACCIÓ: 176.500€
Cofinançament UE: 85%