Seccions

Imatge MenúACCIÓ Xarxes de les quals som membres

ACCIÓ forma part de diferents xarxes d'arreu del món per tal d'intercanviar bones pràctiques empresarials i de discutir tendències en fòrums internacionals relacionats amb la innovació i la internacionalització. En concret, cal destacar les activitats realitzades per a les xarxes següents:

Enterprise Europe Network (EEN)

Xarxa de consorcis amb més de 550 organitzacions i 4.000 experts formada per cambres de comerç, agències de desenvolupament empresarial i centres tecnològics universitaris.

European Entrepreneurial Region 2012 (EER)

Xarxa informal coordinada pel Comitè de les Regions de la UE i que aplega les regions europees premiades per la seva estratègia de suport a les PIME i als emprenedors.

Altres xarxes

Coneix les diferents xarxes internacionals de les quals ACCIÓ forma part.


Apropem Europa a la vostra empresa

EEN

Contacteu-nos

Contacte

info.een[arrova]een.cat