Seccions

Imatge MenúACCIÓ Nova Política Industrial Sectorial 2014-2020

Indústria alimentària

La indústria alimentària agrupa un conjunt d’activitats força heterogènies que van des de la primera transformació de primeres matèries d’origen animal i vegetal fins a la producció de productes sofisticats com ara els aliments funcionals.

Malgrat ser considerat un sector madur, la demanda està canviant seguint els nous hàbits de la societat. La globalització i l’intercanvi cultural introdueixen una major varietat culinària; els consumidors passen més temps fora de casa, fet que fa créixer el canal d’hostaleria, restauració i càtering (horeca). Així mateix, cada vegada es dóna més importància a la relació entre l’alimentació i la salut.

Per incrementar la quota de mercat, les empreses alimentàries intenten adaptar-se a les preferències del consumidor oferint una major diversitat, productes de preparació i consum fàcils, aliments funcionals i ecològics, així com envasos amb formats més pràctics i sostenibles.

Algunes xifres i aspectes destacats d’aquest àmbit són els següents:

  • Està format per gairebé 2.600 empreses, que generen una xifra de negoci de 22.230 milions d’euros i donen ocupació a 75.600 persones.
  • En termes relatius, representa prop del 18% de la xifra de negoci i més del 16% de l’ocupació de la indústria catalana, fet que el situa com un dels primers sectors manufacturers.

Per tot això, es fa imprescindible comptar amb una visió i una estratègia de país que permeti a Catalunya i a tots els seus agents aprofitar la capacitat tractora d’aquest sector i totes les potencialitats del seu entorn per situar-se a mitjà i llarg termini com una referència mundial en l’àmbit de l’alimentació.

La indústria alimentària a Catalunya s’inclou dins dels àmbits sectorials estratègics per a la Política Industrial que formen part del Programa d’Especialització Intel·ligent RIS3, Research and Innovation Smart Specialization Strategy.

Descobreix les estratègies i les actuacions que constitueixin la nova Política Industrial Sectorial de la Generalitat de Catalunya

Missions empresarials Indústria alimentària