Seccions

Imatge MenúACCIÓ Nova Política Industrial Sectorial 2014-2020

Disseny

Les indústries del disseny a Catalunya és el conjunt format per totes aquelles indústries que tenen en comú un fort vincle amb el disseny com a factor transversal, és a dir, que és un factor clau de la seva cadena de valor. Aquestes indústries són el tèxtil, la confecció, la pell, el calçat, la joieria, l'artesania, el mobiliari, la perfumeria i la cosmètica.

Algunes xifres i aspectes destacats d'aquest àmbit són els següents:

  • El total del sector, considerant-lo en el seu sentit més ampli, és a dir, incloent a les grans marques com Mango i Desigual entre altres, s’estima que està format per 3.200 empreses, dóna feina a prop de 54.600 treballadors i es mou al voltant dels 14.200 M€ d’ingressos d’explotació.
  • Els negocis que formen part de les Indústries del Disseny tenen un gran potencial a Catalunya. Cal destacar la presència parcial d’Inditex al territori, les seus centrals de Mango, de Desigual, i de Tous, fet que li dóna rellevància mundial. Les empreses del sector són empreses amb forts creixements i creen ocupació de qualitat.
  • També cal destacar l’efecte clúster de Catalunya, amb centres de disseny, escoles, institucions de promoció, diferents fires i salons internacionals i la marca Barcelona.

Les indústries del disseny a Catalunya s’inclouen dins dels àmbits sectorials estratègics per a la Política Industrial que formen part del Programa d’Especialització Intel·ligent RIS3, Research and Innovation Smart Specialization Strategy.

Descobreix les estratègies i les actuacions que constitueixin la nova Política Industrial Sectorial de la Generalitat de Catalunya

Missions empresarials Indústria del disseny