Seccions

Imatge MenúACCIÓ Nova Política Industrial Sectorial 2014-2020

Indústries de l’experiència

El sector de les anomenades indústries culturals i basades en l’experiència de Catalunya està format per aquelles indústries que tenen a veure amb viure experiències de diferents tipus quan es realitza el consum d’un bé o servei. Entre aquests negocis es poden citar, com a exemple, les indústries creatives i culturals, entre les quals cal destacar l'edició, les arts gràfiques, les arts multimèdia, l'audiovisual i la producció d'àudio i vídeo o els que s'agrupen a l'entorn del servei a un col·lectiu, com el de productes infantils. També en formen part sectors com el turisme i els esports.

Algunes xifres i aspectes destacats d’aquest àmbit són els següents:

  • Les indústries creatives i culturals sumen unes 10.600 empreses, amb una facturació total al voltant dels 12.000 M€, i donen feina a 60.700 treballadors.
  • El sector turístic representa un 11% del PIB català, correspon a un 11,7% de l’ocupació total de Catalunya.
  • El món dels esports es mou en un volum de facturació d’uns 4.000 M€.

Les diferents indústries que formen part del sector de les indústries culturals i basades en l’experiència tenen força sinergies entre elles, fet que el converteix en un sector molt potent dins la indústria catalana. Aquests sectors industrials disposen de diferents organitzacions i clústers que ajuden a dinamitzar les diferents línies de negoci.

Les indústries de l’experiència a Catalunya s’inclouen dins dels àmbits sectorials estratègics per a la Política Industrial que formen part del Programa d’Especialització Intel·ligent RIS3, Research and Innovation Smart Specialization Strategy.

Descobreix les estratègies i les actuacions que constitueixin la nova Política Industrial Sectorial de la Generalitat de Catalunya

Missions empresarials Indústries culturals i basades en l'experiència