Seccions

Imatge MenúACCIÓ Nova Política Industrial Sectorial 2014-2020

Mobilitat sostenible

Les indústries basades en la mobilitat sostenible inclouen el sector de l’automoció i les activitats relacionades, però també té implicacions en l’electroquímica, l’energia, l’electrònica, els nanomaterials, internet, la telefonia mòbil, etc.

Algunes xifres del sector són les següents:

  • L’automoció té una xifra de 14.000 M€ de facturació, (10% del total industrial), i representa el 25% del sector a Espanya. A més, genera una ocupació de 100.000 persones.
  • Quant a infraestructures, Catalunya compta amb dues grans plantes de muntatge (Seat i Nissan), 5 centres de disseny, Idiada, Circuit de Catalunya, Saló de l’Automòbil, 200 subministradors de primer nivell, i un conjunt d’indústries relacionades.
  • Catalunya és forta en tots els punts de la cadena de valor. Barcelona és una de les Top10 Smart Cities del món. La indústria catalana relacionada amb la mobilitat sostenible és àmplia i completa, amb Hidden Champions que creixen a dos dígits. A més d’algunes organitzacions, existeixen clústers de ferrocarril, d’auto i de motos.

Les indústries basades en mobilitat sostenible s’inclouen dins dels àmbits sectorials estratègics per a la Política Industrial, els quals estan en coherència amb el Programa d’Especialització Intel·ligent RIS3, Research and Innovation Smart Specialization Strategy.

Descobreix les estratègies i les actuacions que constitueixin la nova Política Industrial Sectorial de la Generalitat de Catalunya

Missions empresarials Indústries de la mobilitat sostenible