Seccions

Imatge MenúACCIÓ Nova Política Industrial Sectorial 2014-2020

Salut i ciències de la vida

Les indústries de la salut són la química fina, els preparats farmacèutics, les universitats, els parcs científics i tecnològics, els centres de recerca, la indústria de tecnologies mèdiques, els hospitals i clíniques, les assegurances, i altres serveis relacionats.

Algunes xifres del sector són les següents:

  • Les dades conegudes del sector fan referència a la part industrial, és a dir, aquella que inclou la química fina, la indústria farmacèutica i les tecnologies mèdiques. Aquest sector dóna ocupació a 21.000 persones i factura al voltant dels 6.600 M€ a Catalunya.
  • Catalunya concentra el 50% del sector farmacèutic espanyol (el 75% en química fina). A més, hi ha una forta base hospitalària que excel·leix en recerca, amb especialització en oncologia, i amb un important efecte clúster, amb activitats en expansió, que creen ocupació qualificada i recerca.

Les indústries de la salut a Catalunya s’inclouen dins dels àmbits sectorials estratègics per a la Política Industrial que formen part del Programa d’Especialització Intel·ligent RIS3, Research and Innovation Smart Specialization Strategy.

Descobreix les estratègies i les actuacions que constitueixin la nova Política Industrial Sectorial de la Generalitat de Catalunya

Missions empresarials Indústries de la salut i ciències de la vida

Contacteu-nos

    manel.clavijo[arrova]gencat.cat