Seccions

Imatge MenúACCIÓ Nova Política Industrial Sectorial 2014-2020

Sistemes industrials

El sector dels sistemes industrials a Catalunya comprèn aquelles activitats que tenen com habilitat genèrica la gestió del desenvolupament de sistemes de manera eficient com són maquinària i equips i la seva reparació, robòtica, productes informàtics, electrònics i òptics, material i equips elèctrics. S’inclouen especialment les activitats relacionades amb l’enginyeria de procés i l’advanced manufacturing.

Algunes xifres i aspectes destacats d’aquest àmbit són els següents:

  • Aquestes activitats sumen 11.500 M€ de facturació, que representa el 8,6% de la facturació industrial de Catalunya, i 62.000 treballadors, el 14% de l’ocupació.
  • El potencial relatiu a aquest sector fa referència a activitats amb implicacions tecnològiques i amb sinèrgies amb tota l’economia.
  • El sector inclou diferents clústers relacionats amb els Sistemes Industrials a Catalunya, entre ells cal destacar els següents: béns d’equip, fotovoltaic, maquinària agrícola, òptica i fotònica, materials avançats, packaging.

El sector dels sistemes industrials a Catalunya s’engloba dins dels àmbits sectorials estratègics per a la Política Industrial que formen part del Programa d’Especialització Intel·ligent RIS3, Research and Innovation Smart Specialization Strategy.

Descobreix les estratègies i les actuacions que constitueixin la nova Política Industrial Sectorial de la Generalitat de Catalunya

Missions empresarials Sistemes industrials