Seccions

Imatge MenúACCIÓ Generalitat de Catalunya

Condicions

La durada d’aquestes pràctiques és de 9 mesos a jornada completa. Durant el període esmentat, la persona escollida tindrà l’obligació de residir a la ciutat que li sigui assignada o als seus voltants.

Aquestes pràctiques venen regulades per la normativa del Servei d’Ocupació de Catalunya pel que fa a Pràctiques no Laborals (RD 1543/2011 de 31 d’octubre). Aquesta normativa marca, entre d’altres coses, que la persona que ocupa aquesta plaça haurà de rebre un import mínim en concepte de beca suport que en aquest cas serà complementada en funció de la destinació assignada.

Les persones que accedeixen a les pràctiques quedaran incloses en el Règim General de la Seguretat Social Espanyol durant el període de durada de les pràctiques; l’import que li correspongui pagar a la persona serà deduït mensualment de la seva dotació, essent ACCIÓ l’encarregat de l’ingrés mensual de les quotes a la Tresoreria General de la Seguretat Social.


Aquestes pràctiques es consideren pràctiques no laborals per la qual cosa no suposen, en cap cas, l’existència de relació laboral entre ACCIÓ i la persona que realitza aquestes pràctiques.

Per més informació de les Pràctiques no Laborals en empreses per a joves podeu consultar la plana del SOC 'Pràctiques no laborals en empreses per a joves'.


Quan comencen les pràctiques? On es realitzen?

Les pràctiques començaran durant el 2017. A l'espai de vacants podeu veure, a títol orientatiu, les destinacions i la data d’incorporació prevista. Periòdicament anirem publicant les places disponibles, amb la data d’incorporació final. Caldrà que esteu atents a les novetats de la pàgina web d’ACCIÓ.

Sortiu al món, aprofiteu les pràctiques!
practiques.accio@gencat.cat