Seccions

Imatge MenúACCIÓ Generalitat de Catalunya

Contingut de les pràctiques

La persona en pràctiques realitzarà tasques en els diferents àmbits d’actuació d’una Oficina Exterior de Comerç i Inversions: internacionalització empresarial i captació d’Inversions o innovació empresarial:


Internacionalització Empresarial

 • Recerca de mercats: identificació d’oportunitats de negoci per empreses catalanes
 • Suport en els projectes d’internacionalització de les empreses catalanes clients: anàlisi del mercat,  elaboració de BBDD, trucades a empreses i presentació de l’oferta, organització d’agendes,...
 • Suport en la preparació de missions comercials i/o institucionals previstes
 • Realització integral d’un projecte d’internacionalització

Inversions

 • Business Intelligence per identificar potencials inversors
 • Suport en l’organització d’actes de promoció de Catalunya
 • Recolzament en l’elaboració de informes destinats a potencials inversors

Innovació

 • Mapeig d’innovació: identificació d’actors, elaboració de bases de dades i fitxes
 • Redacció d’oportunitats concretes
 • Recolzament en les activitats de promoció portades a terme des de l’Oficina
 • Suport en projectes individuals d’empreses o centres tecnològics catalans
 • Vigilància tecnològica: seguiment d’accions d’innovació al país
practiques.accio@gencat.cat