Seccions

Imatge MenúACCIÓ Generalitat de Catalunya

Requisits

Els requisits per optar a una plaça per a la realització de pràctiques són els següents:

  • No haver complert els 26 anys en la data d'inici de les pràctiques.

  • Tenir un grau universitari o un grau superior de formació professional relacionat amb l’objectiu de la pràctica o estar en condicions d’obtenir-lo abans de la data d’incorporació. En el cas de tenir una titulació de països no membres de la Unió Europea, cal l’homologació oficial del Ministeri d’Educació.

  • Serà valorable estar en possessió d’un post-grau o màster relacionat amb el negoci o comerç internacional o estar en condicions d’obtenir-lo abans de la data d’incorporació.

  • Domini de la llengua catalana i la llengua castellana.

  • Nivell d’anglès mínim B2.

  • Es valorarà tenir coneixements de francès, alemany i/o altres idiomes. Imprescindible tenir nivell B2 si es sol·licita una destinació on la llengua vehicular sigui diferent a l’anglès.

  • Tenir menys de 3 mesos d’experiència laboral vinculada a la titulació obtinguda. En cas de tenir dos graus diferents , es podrà optar a les pràctiques si l’experiència laboral només està vinculada a una de les formacions.

  • No haver participat anteriorment en el Programa de Pràctiques no Laborals del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

  • Estar inscrit com a demandant d’ocupació a les oficines de Treball (SOC) en la data d'inici de les pràctiques.

Important: tots aquests requisits són imprescindibles i es descartarà automàticament qualsevol candidatura que no els compleixi. Caldrà acreditar documentalment la titulació i el nivell d’idiomes.practiques.accio@gencat.cat