Seccions

Imatge MenúACCIÓ Generalitat de Catalunya

Em vull presentar

Les persones interessades en aquestes pràctiques cal que enviïn la documentació següent a l’adreça practiques.accio[arrova]gencat.cat, indicant la/es referència/es corresponents:

  • Currículum vitae.
  • Carta de motivació.
  • Informe de vida laboral recent (menys d’un mes des de la data de presentació de la candidatura) o bé Informe sobre inexistència de situacions d'alta a la Seguretat Social.
  • Títol o resguard de pagament dels drets d'expedició del títol.

No s'acceptarà cap candidatura que no tingui tots els documents sol·licitats.


Places vacants 2017


Places adjudicades 2017

  • Bogotà (Ref. BO)

  • Brussel·les (Ref. BR)

  • Dubai (Ref. DB)

  • Miami (Ref. MI)

  • Mont-real (Ref. MT)

  • Xangai (Ref. XA)

practiques.accio@gencat.cat