Seccions

Imatge MenúACCIÓ Pràctiques a Barcelona

Pràctiques – Tècnic/a de Avaluació d’Incentius (Ref. PNL – 70.1)


Requisits generals.


Requisits específics:

  • Estudiants de 4t curs o graduats en  Economia, Empresarials, ADE, Ciències Polítiques o similar

Tasques

Suport al departament d'Avaluació d'Incentius a la Innovació d’ACCIÓ en el procés de gestió de les sol·licituds de subvenció:

  • Participació en l'elaboració dels impresos de sol·licitud i justificació de les línies d'ajut d'ACCIÓ.
  • Assessorament i informació a les empreses que sol·liciten un ajut.
  • Avaluació de les sol·licituds: revisió del compliment dels requisits necessaris per ser beneficiaris d’una determinada línia d’ajuts (tipus d’entitat, sector, dimensió, acumulació d’ajuts, etc.) d'acord amb la normativa legal existent.

Les persones interessades cal que presentin currículum, carta de motivació i vida laboral a rrhh.accio@gencat.cat amb la referència corresponent (Ref. PNL- 70.1).


Envieu-nos el vostre CV indicant la referència corresponent

Contacte

rrhh.accio[arrova]gencat.cat