Seccions

Imatge MenúACCIÓ CAS D'ÈXIT: Sensing & Control desenvolupa una tecnologia de posicionament que augmenta la precisió i cobertura amb el suport d’ACC1Ó

dijous, 1 juliol 2010

• L’empresa ha signat un acord de col·laboració amb una firma anglesa a través del servei de transferència tecnològica internacional de l’agència catalana.

• Aquest nou sistema permet la localització de persones i objectes amb una reducció dels costos de fins a un 70%.

• El projecte té un pressupost d’1.300.000 euros i està finançat en un 50% pel programa Eurostars.

Barcelona, 1 de juliol de 2010.- L’empresa catalana de telecomunicacions Sensing & Control està desenvolupant un nou sistema de posicionament i seguiment d’objectes i persones que augmenta el nivell de precisió i cobertura, a la vegada que redueix les infraestructures necessàries i, per tant, el seu cost de desplegament. Es tracta d’un projecte conjunt amb l’empresa amb seu a Anglaterra Omnisense, amb la qual va arribar a un acord de col·laboració a través del servei de transferència tecnològica internacional d’ACC1Ó.

L’empresa anglesa s’encarrega de desenvolupar els dispositius de radiofreqüència, mentre que Sensing & Control aporta el software necessari per a la seva aplicació i desplegament. El projecte té un pressupost d’1.300.000 euros i està finançat en un 50% pel programa Eurostars.

Aquesta nova tecnologia tindrà aplicacions en diversos sectors, com per exemple en la localització d’objectes i persones en aeroports o en magatzems logístics. Podrà utilitzar-se tant en interiors com en exteriors d’edificis, i tindrà una cobertura de fins a 1,5 quilòmetres de distància.

Segons Narcís Avellana, CEO de Sensing & Control, el seu valor afegit és que permet la reducció d’infraestructures: “Les tecnologies de posicionament GPS, Wi-fi o ZigBee requereixen la instal·lació d’un gran nombre de repetidors que tenen un cost de manteniment. Aquesta tecnologia en necessita menys, i per tant és més econòmica. Depenent de l’aplicació, els costos es podran reduir fins a un 70%”.

Aquest sistema també disposarà de sensors que mesuraran diverses variables, com el nivell de soroll, la qualitat de l’aire o els moviments registrats en un lloc concret. Amb aquesta informació en temps real es podran fer diferents tipus de prediccions, segons quin sigui el sector d’aplicació. Sensing & Control i l’empresa anglesa tenen previst realitzar una prova pilot de les funcions bàsiques del sistema en un aeroport català a finals del 2011.

L’empresa catalana i l’anglesa s’han posat en contacte gràcies al canal de cerca de socis tecnològics que ofereix ACC1Ó a través de la xarxa Enterprise Europe Network (EEN). Aquesta xarxa, finançada per la Comunitat Europea, impulsa la innovació i la col·laboració tecnològica entre 44 països per fomentar projectes conjunts de desenvolupament i aplicació industrial i transferència de tecnologia en totes les seves modalitats.

ACC1Ó
ACC1Ó és l’agència per a la competitivitat de l’empresa catalana, adscrita al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya. Articula tots els seus instruments al voltant de tres grans pilars bàsics: el foment de la innovació, la internacionalització i l’orientació i estratègia empresarial, les eines clau que afavoreixen la diferenciació competitiva de l’empresa, ajudant-la així a afrontar els canvis que es produeixen en l’actual entorn econòmic.
Més informació sobre els serveis d’ACC1Ó a www.acc10.cat.

L’empresa

Més informació sobre Sensing & Control a http://www.sensingcontrol.com/Cercador de premsa

Calendari

Calendari

Contacteu-nos

Contacte

premsa.accio@gencat.cat

Tel. 93 476 72 13

Rebre comunicats