Seccions

Imatge MenúACCIÓ Més de 700 persones assisteixen a la jornada Connect-EU sobre finançament europeu

Fotografia de la Jornada Connect-EU

dimecres, 22 setembre 2010

• Per primer cop a Barcelona es donen a conèixer en un acte unitari tots els recursos de la Unió Europea per a la recerca i innovació catalana.

• La sessió, organitzada per ACC1Ó i Talència, compta amb la participació de representants de la Comissió Europea, del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) i del Ministeri d’Innovació.

• Empreses, centres de recerca i agents d’R+D a Catalunya mantenen més de 200 entrevistes amb l’objectiu de potenciar projectes col·laboratius.


Dimecres, 22 de setembre de 2010. – Més de 700 persones participen avui i demà a la Jornada Connect-EU, primer fòrum unitari celebrat a Barcelona on es donen a conèixer totes les oportunitats de finançament i de suport a la innovació de la Unió Europea per a empreses i entitats de recerca catalanes. La sessió està organitzada per ACC1Ó, l’agència per a la competitivitat de l’empresa catalana, i Talència, la nova institució de foment i reconeixement a la recerca a Catalunya, ambdues adscrites al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat.

Un dels principals instruments de finançament per a projectes d’R+D és el 7è Programa Marc de la Unió Europea (7PM), que atorga enguany 6.400 milions d’euros en ajuts a la recerca, la quantitat més elevada fins el moment (el 2009 van ser 5.700 milions d’euros i el 2008, 4.700 milions). Prop de 40 representants de la Comissió Europea, del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) i del Ministeri d’Innovació informen durant les jornades del contingut d’aquest i altres programes europeus de suport a la recerca.

A l’espai de Networking, les empreses, centres de recerca i agents d’R+D a Catalunya que assisteixen a la sessió mantindran més de 200 entrevistes amb l’objectiu de trobar col·laboracions per als seus projectes d’R+D. A més, també poden contrastar les seves propostes amb representants de la Comissió Europea i rebre assessorament per part d’ACC1Ó i Talència sobre la presentació de projectes.

El Govern de Catalunya destinarà 12,8 milions d’euros el 2010 a incrementar la capacitat de captació de fons de la Unió Europea per a la recerca de les empreses i entitats d’investigació públics i privats catalans. Els ajuts s’articulen mitjançant el programa Connect-EU, coordinat ACC1Ó i Talència, del qual en forma part aquesta jornada. L’objectiu de Connect-EU és impulsar i reforçar la participació catalana al 7PM de la Unió Europea. Els 12,8 milions de pressupost de Connect-EU procedeixen del fons estatal Euroingenio, que atorga finançament a les comunitats autònomes en funció de la seva capacitat demostrada de captar fons europeus per R+D. El 2009, Catalunya va captar un 70% més d’ajuts de Brussel•les que el 2008.

L’any passat, el 2% del total d’ajuts de la UE a projectes d’R+D en el marc del 7PM van ser captats per empreses i entitats de recerca públiques o privades catalanes. Aquesta dada és prou rellevant tenint en compte que els països amb més projectes finançats, com Alemanya o el Regne Unit, no arriben al 10%. El 2009 el centres de recerca i empreses catalanes van captar 76,68 milions d’euros de la UE per activitats d’R+D, el 28,39% del total aconseguit per l’Estat espanyol.

L’objectiu de Connect-EU és arribar als 110 milions d’euros de finançament el 2010. Es tracta majoritàriament de projectes de recerca participats per socis de diversos països on, fins ara, en el cas català, ha estat predominant la participació d’universitats i centres de recerca respecte a la de les empreses, per la qual cosa Connect-EU cerca que la participació de les empreses catalanes al 7PM sigui més proporcional al teixit productiu i aconseguir una millor transferència de coneixement entre recerca i empresa.

Des de 2007 fins enguany (el 7PM abasta de 2007 a 2013), Catalunya ha participat en 620 projectes de recerca del 7PM, dels quals ha liderat el 37%, obtenint 240 milions d’euros de finançament fins el moment. Des 2007 fins a 2010, han estat 244 entitats catalanes les que han participat en projectes del 7PM, 123 de les quals eren empreses (un 87% pimes). El 2009, Catalunya ha participat en 178 d’aquests projectes, dels quals ha liderat el 23%.

El Programa Connect-EU disposa de tres eines: construcció d’una estratègia de lobby a Brussel·les, serveis de capacitació i formació per a gestionar projectes europeus, i reforç de l’R+D empresarial. L’estratègia de lobby a la UE inclourà el reforçament de l’oficina d’ACC1Ó a Brussel·les i la creació de l’anomenada Xarxa Connect-EU, formada per grups sectorials de Catalunya amb interessos coincidents Europa. Quant a la capacitació i professionalització, Connect-EU destinarà 1,55 milions d’euros a la formació de personal en la gestió de projectes del 7PM i per a la contractació de gestors de projectes internacionals externs, finançant a les entitats participants que ho sol·licitin amb fins a 35.000 euros per contracte.

L’àmbit amb major dotació (8,65 milions d’euros) és el del reforç de la capacitat d’R+D empresarial mitjançant agents tractors, el qual incorpora línies de finançament i ajuts a la preparació de propostes de projectes per al 7PM, adreçades a totes les entitats catalanes que hi participin (entre 10.000 i 40.000 euros per cada sol·licitud per rebre suport per a la redacció de propostes, on liderin i/o col·laborin entitats de Catalunya).

Aquest capítol també contempla el reforçament i la internacionalització de TECNIO (marca creada per ACC1Ó que aglutina els principals agents experts en investigació aplicada i transferència tecnològica de Catalunya; el programa Eranets (finançament de projectes europeus trampolí per a futurs projectes 7PM per a empreses del sector biotecnològic i manufacturer), i un programa de diagnosi de la internacionalització dels projectes catalans d’R+D.

Actualment, tan sols el 20% de les empreses i centres de recerca que aspiren a finançament del 7PM aconsegueixen subvencions pels seus projectes. El programa Connect-EU es planteja com a objectiu que entre 100 i 150 empreses catalanes aconsegueixin subvenció enguany i que s’incrementi d’un 30% en nombre de projectes liderats per organismes de recerca.Cercador de premsa

Calendari

Calendari

Contacteu-nos

Contacte

premsa.accio@gencat.cat

Tel. 93 476 72 13

Rebre comunicats