Seccions

Imatge MenúACCIÓ La Fundació Aliança Tecnològica de Catalunya es posa en marxa

dilluns, 25 octubre 2010

• La nova entitat està formada pels sis Centres Tecnològics Avançats de la xarxa TECNIO - ASCAMM, BARCELONA DIGITAL, BARCELONA MEDIA, CETEMMSA, CTM i LEITAT - i neix amb l’objectiu de generar un mercat tecnològic català que aporti competitivitat i valor afegit a les empreses.

• La creació de l’ens s’emmarca en el Pacte Nacional de Recerca i Innovació, que preveu la reordenació del sistema d’innovació català, i també en el Pla de Recerca i Innovació 2010-2011, per potenciar el creixement i elevar el nivell d’R+D i de transferència tecnològica dels centres existents.

• El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, ha presidit avui la signatura de la carta fundacional juntament amb els màxims representants dels sis centres.

Dilluns, 25 d’octubre de 2010.– La Fundació Aliança Tecnològica de Catalunya, un projecte conjunt dels 6 Centres Tecnològics Avançats catalans que formen part de la xarxa TECNIO, s’ha posat en marxa avui amb l’objectiu de generar grans projectes tecnològics que aportin competitivitat i valor afegit a les empreses, a més de promoure una major col·laboració i coordinació amb la resta d’agents del sistema català d’innovació.

El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, ha presidit la signatura de la constitució on hi han participat els màxims representants dels sis centres que formen part de la Fundació: el vicepresident d’ASCAMM, Josep Torrents; el president de Barcelona Digital Centre Tecnològic, Antoni Massanell; el president de Barcelona Media Universitat Pompeu Fabra, Josep-Joan Moreso; el president de CETEMMSA, Pere Merino; el president del CTM Centre Tecnològic, Manel Rosell, i el president del Centre Tecnològic LEITAT, Eusebi Cima.

La creació de l’Aliança Tecnològica de Catalunya s’emmarca en el Pacte Nacional de Recerca i Innovació, que preveu la reordenació del sistema d’innovació català, i també en el Pla de Recerca i Innovació 2010-2011 que potencia el creixement i eleva el nivell d’R+D i de transferència tecnològica dels centres existents, per tal de disposar de centres d’excel·lència capaços de competir en el mercat global.

La Fundació, sense afany de lucre, disposarà d’una estructura de gestió petita i molt especialitzada, que treballarà per la cohesió i integració de les estratègies i línies d’actuació dels diferents centres que la conformen. La seva activitat es tradueix en projectes i programes específics en coordinació amb els seus membres fundadors i amb TECNIO, la xarxa tecnològica de Catalunya.

Els sis centres que la integren han experimentat una extraordinària evolució en els darrers anys, amb taxes de creixement anual del 20-30%, la qual cosa indica una positiva sofisticació de la demanda tecnològica empresarial a Catalunya. La facturació del 2009 es va situar en 44,70 milions d’euros.

En total, els centres compten amb una plantilla de més de mig miler de treballadors, dels quals el 71% són titulats universitaris –principalment enginyers– i el 21% són doctors. Aquestes xifres demostren la potència de la recerca industrial a Catalunya i el seu creixement sostingut. A nivell internacional, la integració d’aquests sis centres constitueix la fórmula idònia per a competir per projectes encara més ambiciosos.

La xarxa TECNIO
TECNIO és la xarxa creada per ACC1Ó que aglutina els principals agents experts en investigació aplicada i transferència tecnològica a la indústria de Catalunya. Compta amb més de 100 agents especialitzats de diferent tipus (fonamentalment centres tecnològics i grups universitaris de recerca) que treballen amb la indústria transferint els resultats de la seva activitat.

TECNIO detecta les necessitats de l’empresa i li apropa les capacitats tecnològiques dels agents de la xarxa. L’empresa hi pot trobar un aliat tecnològic per a desenvolupar projectes d’R+D+i, per a resoldre les seves necessitats tecnològiques i per a rebre suport en la gestió de projectes, obtenció de finançament i cerca de socis estratègics.Cercador de premsa

Calendari

Calendari

Contacteu-nos

Contacte

premsa.accio@gencat.cat

Tel. 93 476 72 13

Rebre comunicats