Seccions

Imatge MenúACCIÓ Catalunya presenta a Brussel·les el seu posicionament davant el 8è Programa Marc d’R+D de la Unió Europea

dimecres, 10 novembre 2010

La consellera delegada de l’agència ACC1Ó, Carme Botifoll, i el director general de Recerca, Joan Roca, encapçalen els propers 11 i 12 de novembre una missió institucional a Brussel·les per presentar davant les institucions comunitàries el posicionament del Govern català sobre el 8è Programa Marc d’R+D de la Unió Europea.

El Govern de la Generalitat vol tenir un paper actiu en la definició del futur d’Europa i aposta per donar impuls a un 8è Programa Marc que respecti i aprofiti la contribució dels governs subestatals, que posi èmfasi en els processos d’innovació i en la participació de les petites i mitjanes empreses (pimes), que segueixi promovent la recerca de frontera i que millori els mecanismes de participació i comunicació.

Dimecres, 10 de novembre del 2010.— La consellera delegada de l’agència per a la competitivitat per a l’empresa, ACC1Ó, Carme Botifoll, i el director general de Recerca, Joan Roca, encapçalen demà i divendres, una missió institucional a Brussel·les per presentar el posicionament del Govern català en relació amb el 8è Programa Marc d’R+D de la Unió Europea. L’agenda prevista inclou entrevistes amb membres del Parlament Europeu, la Comissió Europea i les seves agències de recerca així com la Representació Permanent de l’Administració de l’Estat davant de la UE. Durant l’estada també s’ha organitzat un acte públic de presentació a la seu de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Amb l’objectiu de continuar incrementant el nivell de recerca a Catalunya a través de la participació catalana en el programa marc de la UE, la Generalitat de Catalunya, a través d’ACC1Ó i Talència, ha elaborat un document de reflexió i proposta que pretén contribuir als debats preparatoris sobre el Programa Marc de recerca de la UE i té l’objectiu de seguir treballant i posicionant Catalunya a nivell europeu. La Generalitat de Catalunya té capacitat de decisió en matèria de recerca, desenvolupament i transferència tecnològica, ensenyament universitari, règim i avaluació del personal investigador de les universitats, educació primària i secundària, formació professional, indústria i innovació tecnològica. Correspon també a la Generalitat el desenvolupament, l’aplicació i l’execució de la normativa de la Unió Europea quan afecti l’àmbit de les seves competències.

En aquest context, el Govern català aposta per donar impuls a un 8è Programa Marc (8PM) que sàpiga respectar i aprofitar la contribució dels governs subestatals, que posi èmfasi en els processos d’innovació i en la participació de les petites i mitjanes empreses (pimes), que segueixi promovent la recerca de frontera, i que millori els mecanismes de participació i comunicació. Així mateix, el document apunta que cal aprofitar l’escala socioeconòmica regional, reconeixent la seva capacitat per millorar tant el disseny com l’execució del Programa marc, atès que l’impacte de la generació de coneixement té una repercussió en el territori, on les regions juguen un efecte de proximitat rellevant.

La posició del Govern de la Generalitat de Catalunya respecte al futur programa marc de recerca de la UE inclou els àmbits identificats en el Pla de Recerca i Innovació 2010-2013 i tots ells juguen un paper clau en el posicionament català per dissenyar el futur Programa Marc de Recerca de la UE i que es resumeix en els següents punts que es concreten en propostes i mesures específiques.

1. Participació de les regions en la governança de l’espai europeu de recerca, donant més rellevància a les accions de política científica i tecnològica de les regions d’Europa en tots els programes i proposant la participació de les administracions regionals d’R+D+I en els diferents subprogrames i en els processos de presa de decisions.

2. Millora de l’accés de les regions als instruments del Programa Marc
, garantint l’eficiència i l’eficàcia d’aquests instruments amb l’objectiu d’incrementar la participació catalana i fer cada cop més rellevants els nostres actors.

3. Necessitat d’impulsar les actuacions del Consell Europeu de Recerca dirigides a desenvolupar una recerca creativa i de frontera, que vaig més enllà de les fronteres del coneixement a Europa, i fomentant el suport a la investigació professional.

4. Posar èmfasi en els processos d’innovació
, per tal de tenir un impacte en la millora de la competitivitat. La innovació ha de ser un element clau en tots els instruments i mecanismes de finançament del 8è PM i proposem augmentar el reconeixement de la innovació com a element de d’R+D+I empresarial i incorporar mecanismes que garanteixin la seva correcta aplicació.

5. Vetllar per impulsar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses, que juguen un paper fonamental en la definició del sistema socioeconòmic europeu i per això cal millorar i facilitar el seu accés al programa.

6. Ampliació de l’estratègia cap a tercers països. La cohesió de l’àrea europea i l’alineament de les polítiques públiques d’Europa és, com hem esmentat abans, un element fonamental. Cal però tenir present que aquesta cohesió s’ha de donar en tots els espais, un dels quals és l’espai Mediterrani. La proposta catalana contempla ampliar l’estratègia de la UE cap a tercers països en general i l’àrea euromediterrània en particular, per tal d’enfortir els lligams del Programa Marc amb el foment de l’R+D a l’àrea euromediterrània.

7. Comunicació i normes de participació, per tal d’acostar el 8è Programa Marc a tots els actors de la recerca i fomentar la transferència de coneixement sobre el programa. Cal adaptar els mecanismes de participació i comunicació per tal de ferlos més accessibles, assegurant la qualitat i fomentant així la participació de nous actors, tot esperant que Catalunya es posicioni com la regió amb més participació al programa, mantingui i millori els resultats obtinguts en les anteriors convocatòries i esdevingui un referent a seguir per a la resta de països europeus pel que fa a la nostra aposta per l’R+D+I i la innovació.

Catalunya en el 7è programa marc (7PM)
El volum absolut obtingut del 7è Programa Marc a Catalunya és de 266,2 milions d’euros. S’observa així una important evolució en les diferents convocatòries del programa, passant d’un volum de 131,8 milions al V PM (98-2002) fins a la xifra obtinguda del 7 PM. L’elevada participació de Catalunya en el 7è Programa Marc ens ha permès obtenir prop del 2% dels fons del programa. Tanmateix, es tracta d’un indicador amb alta incidència des de l’àmbit de recerca. Així doncs, el percentatge de retorn del 7PM respecte l’Estat Espanyol ha estat de 28,9 milions d’euros.Cercador de premsa

Calendari

Calendari

Contacteu-nos

Contacte

premsa.accio@gencat.cat

Tel. 93 476 72 13

Rebre comunicats