Seccions

Imatge MenúACCIÓ CAS d'ÈXIT: El centre tecnològic GREA lidera una instal·lació única a Europa per avaluar l’eficiència energètica dels materials de construcció

Grea

dijous, 31 març 2011

Aquest centre de la Universitat de Lleida ha instal·lat 20 cubicles construïts amb diferents materials, com ara poliuretà i cobertes vegetades, en un espai de Puigverd de Lleida per tal de calcular l’estalvi d’energia que poden aconseguir.

Les investigacions revelen que l’ús del poliuretà com a material d’aïllament tèrmic d’edificis permetria estalviar un 50% de consum energètic a l’estiu.

GREA és membre de la xarxa TECNIO impulsada per l’agència ACC1Ó i que reuneix els principals agents experts en investigació aplicada i transferència tecnològica de Catalunya.

Barcelona, 31 de març de 2011 – Un dels principals reptes per disminuir els efectes del canvi climàtic i el nivell de CO2 és reduir el consum d’energia en els edificis, com ara potenciant l’ús racional de l’aire condicionat. Però aquestes accions resulten ineficaces si els habitatges no es construeixen d’una manera adequada per evitar el malbaratament energètic.

En aquest sentit, el centre GREA, membre de la xarxa TECNIO impulsada per ACC1Ó – l’agència per a la competitivitat de l’empresa catalana adscrita al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya – ha desenvolupat una metodologia pròpia basada en una instal·lació experimental on es comparen i analitzen diversos materials emprats habitualment en el sector de la construcció. L’objectiu és descobrir quins materials, com ara el poliuretà, el formigó i els elements vegetals (l’heura i la gespa, entre d’altres), són els que proporcionen una major eficiència energètica, i avaluar el seu comportament a mesura que passen els anys.

L’estratègia seguida per GREA ha consistit en la construcció al terme municipal de Puigverd de Lleida (Lleida) de 20 cubicles de les mateixes dimensions (2,4 x 2,4 x 2,4 metres) que simulen ser habitatges a escala reduïda. Aquests cubicles només es diferencien pels materials que s’han emprat per a la seva construcció. De fet, tots els cubicles tenen la mateixa orientació, i estan disposats de tal manera que no reben mai cap tipus d’ombres. D’aquesta manera, les diferències en l’evolució de la temperatura interior o la variació de consums energètics quan es controla la temperatura són degudes únicament a les seves diferències constructives.

Els resultats obtinguts fins a la data actual revelen la importància dels materials d’aïllament en l’estalvi energètic d’un habitatge respecte les construccions sense aïllar. De fet, l’ús del poliuretà en els edificis aportaria fins a un 50% en l’estalvi de consum energètic durant la temporada d’estiu. Així mateix, amb l’ús de materials de canvi de fase (PCM), com ara la parafina i les sals, es podria obtenir un 15% addicional d’estalvi energètic. A més, la incorporació de materials que antigament s’utilitzaven, com ara la llana, el suro i la terra, augmentaria la inèrcia tèrmica de l’edifici.

GREA ha col·laborat de forma activa amb empreses tant nacionals com internacionals al voltant d’aquesta línia de recerca. Empreses del sector de materials constructius, com ara Synthesia, Honeywell, Ediltec, Consorcio de la Termoarcilla i l’enginyeria Detea s’han beneficiat d’aquesta recerca portada a terme pel centre tecnològic de la Universitat de Lleida, tot avaluant l’eficiència energètica de diverses solucions constructives i dels materials que comercialitzen.

ACC1Ó (www.acc10.cat)
ACC1Ó és l’agència per a la competitivitat de l’empresa catalana, adscrita al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Articula tots els seus instruments al voltant de tres grans pilars bàsics: el foment de la innovació, la internacionalització i l’orientació i estratègia empresarial, les eines clau que afavoreixen la diferenciació competitiva de l’empresa, ajudant-la així a afrontar els canvis que es produeixen en l’actual entorn econòmic.

TECNIO (www.tecnio.cat)
GREA forma part de TECNIO – xarxa d’ACC1Ó que potencia la tecnologia diferencial, la innovació empresarial i l’excel·lència – i que compta amb més de 100 agents especialitzats. D’aquesta manera, TECNIO impulsa la competitivitat i la generació de valor tant a nivell R+D com a l’àmbit de l’empresa.

El centre tecnològic
Més informació sobre GREA a http://www.grea.udl.cat

Per a més informació i gestió d’entrevistes:
Premsa i Relacions amb Mitjans – ACC1Ó
Tel. 93 476 72 46 /13
E-mail: premsa@acc10.catCercador de premsa

Calendari

Calendari

Contacteu-nos

Contacte

premsa.accio@gencat.cat

Tel. 93 476 72 13

Rebre comunicats