Seccions

Imatge MenúACCIÓ CAS D'ÈXIT: ASCAMM desenvolupa una nova tecnologia per fabricar peces de plàstic amb el suport d’ACC1Ó

dijous, 12 maig 2011

El projecte EBIT, cofinançat per ACC1Ó en el marc del programa Nuclis d’Innovació Tecnològica, permetrà fabricar peces complexes de plàstic en forma tubular tot reduint de forma significativa els costos de producció.

Els socis industrials del projecte són les empreses ABM Moldes, Mateu & Solé, Plastia i Sogefi Filtration

Barcelona, 12 de maig de 2011 – El projecte EBIT (Extrusion – Blow Molding – Injection Molding Technology), cofinançat per ACC1Ó – l’agència per a la competitivitat de l’empresa catalana del Departament d’Empresa i Ocupació – ha permès desenvolupar una tecnologia innovadora en el camp de la conformació de peces de plàstic.

Sota la coordinació tecnològica de la Fundació Privada ASCAMM, membre de la xarxa TECNIO, que aglutina els principals actors de transferència tecnològica de Catalunya, el consorci ha desenvolupat una nova tecnologia que integra tres processos diferents de transformació del plàstic per a la producció de peces de geometria complexa, amb una reducció important en la durada del procés de fabricació.

El projecte, amb 900.000 euros de pressupost, ha rebut el suport d’ACC1Ó mitjançant el programa de Nuclis d’Innovació Tecnològica i compta també amb el cofinançament del fons europeu FEDER.

Es tracta d’una tecnologia d’ampli espectre d’aplicació, encara que el seu primer àmbit d’utilització serà la fabricació de peces complexes de forma tubular, amb elements afegits a la seva superfície i adreçades al sector d’automoció (conductes per aire d’aspiració del motor, conductes per climatització del vehicle, etc.)

Actualment, el procés de fabricació que s’utilitza per a aquest tipus de peça és la extrusió i bufat intern contra un motlle, per conformar el tub; en un segon procés d’injecció de plàstic en motlle es conformen els elements afegits a la superfície del tub, i en un tercer pas aquestes se solden al tub per fusió del plàstic amb calor.

Amb el nou sistema de fabricació, el bufat del tub i la injecció de les peces sobre la superfície del mateix es realitza simultàniament, donant lloc a la peça acabada. La millora de la cadència de producció, que es tradueix en un cost per peça inferior al que resulta amb el procés actual, compensa l’augment de la inversió en actius productius i la complexitat de procés.

El projecte EBIT, que ha tingut com a socis industrials les empreses catalanes ABM Moldes, Mateu & Solé i Plastia i la multinacional del món de l’automoció Sogefi Filtration, ha validat aquesta nova tecnologia en un demostrador real de tub en 3D amb suports integrats. Alhora, el consorci ha desenvolupat un equip pilot de fabricació ubicat a les instal·lacions d’ASCAMM i nous conceptes de motlles mecatrònics adequats al procés EBIT. Dues patents protegeixen la tecnologia.

Trobareu fotografies aquí:http://www.flickr.com/photos/l_anella/

ACC1Ó (www.acc10.cat)
ACC1Ó és l’agència per a la competitivitat de l’empresa catalana, del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Articula tots els seus instruments al voltant de tres grans pilars bàsics: el foment de la innovació, la internacionalització i l’orientació i estratègia empresarial, les eines clau que afavoreixen la diferenciació competitiva de l’empresa, ajudant-la així a afrontar els canvis que es produeixen en l’actual entorn econòmic.

El centre tecnològic
Més informació sobre Fundació Privada ASCAMM a http://www.ascamm.com

Premsa i Relacions amb Mitjans – ACC1Ó
Tel. 93 476 72 46 /13
E-mail: premsa[arrova]acc10.catCercador de premsa

Calendari

Calendari

Contacteu-nos

Contacte

premsa.accio@gencat.cat

Tel. 93 476 72 13

Rebre comunicats