Seccions

Imatge MenúACCIÓ CAS D'ÈXIT: Una spin-off de la UAB desenvolupa amb Mitsubishi Electric un sistema de vídeo vigilància intel·ligent

Security

dijous, 19 maig 2011

El projecte, anomenat Security, ha comptat amb el suport del Programa de Nuclis d'Innovació Tecnològica d'ACC1Ó.

Security permet detectar el percentatge d’ocupació d’un espai en temps real i preveure el moviment dels individus que passen davant les càmeres amb una fiabilitat superior al 90%.

Per a la multinacional japonesa, el sistema s’ha convertit en l’estàndard per controlar els sistemes de seguretat a nivell mundial.

Barcelona, 19 de maig de 2011.- L’empresa catalana Artificial Intelligence Technologies (AITECH) - spin-off de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) - i la multinacional japonesa Mitsubishi Electric Europe han desenvolupat una plataforma de vídeo vigilància intel·ligent que incorpora importants novetats respecte als sistemes actuals. El projecte, batejat amb el nom de Security, ha comptat amb el suport d’ACC1Ó, l’agència per a la competitivitat de l’empresa catalana del Departament d’Empresa i Ocupació, a través del Programa de Nuclis d’Innovació Tecnològica i del Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER.

Una de les principals innovacions de la plataforma Security és que permet comptar i detectar el percentatge d’ocupació de persones o vehicles d’un espai en temps real. Així mateix, el sistema permet determinar amb una fiabilitat superior al 90% el flux de moviment de les persones i vehicles que es desplacen en un escenari concret, com ara una gran superfície comercial o una via per al trànsit de vehicles.

Una altra novetat és que la plataforma incorpora un mòdul de detecció de cares en temps real. A partir de diverses seqüències de vídeo preses per diferents càmeres, Security utilitza paràmetres biomètrics per permetre la identificació d’una persona en concret, ja que explora, recupera i compara rostres amb paràmetres similars que es troben en una base de dades.

Gràcies a aquest sistema de detecció de cares, Security és capaç de localitzar seqüències de vídeo enregistrades on aparegui un individu, i d’extreure la trajectòria global que ha seguit. Tot això garantint la protecció de la intimitat de les persones quan es troben a la via pública mitjançant tècniques d’encriptació avançades.

Per a la multinacional japonesa, el sistema s’ha convertit en l’estàndard de Mitsubishi Electric per controlar els sistemes de seguretat a nivell mundial. Per a AITECH, la nova tecnologia desenvolupada ha enfortit el procés de creixement i consolidació de l’empresa.

El funcionament de Security millora substancialment la gestió de xarxes de càmeres digitals molt nombroses, tan fixes com pivotants, gràcies als processos d’anàlisi intel·ligent que incorpora. Això garanteix als operaris de seguretat tenir en tot moment una imatge global de l’escenari que està sota la seva vigilància, detectant i interpretant situacions de risc potencial en temps real a partir de la generació d’alarmes per la detecció de moviments no autoritzats.

El projecte també ha comptat amb la col·laboració del centre Tecnològic CEPHIS (Centre de Prototips i Solucions Hardware-Software), membre de la xarxa TECNIO d'ACC1Ó, que aglutina els principals agents experts en investigació aplicada i transferència tecnològica de Catalunya.

ACC1Ó (www.acc10.cat)
ACC1Ó és l’agència per a la competitivitat de l’empresa catalana del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Articula tots els seus instruments al voltant de tres grans pilars bàsics: el foment de la innovació, la internacionalització i l’orientació i estratègia empresarial, les eines clau que afavoreixen la diferenciació competitiva de l’empresa, ajudant-la així a afrontar els canvis que es produeixen en l’actual entorn econòmic.

L’empresa
Artificial Intelligence Technologies (AITECH): http://www.aitech.es/
Mitsubishi Electric Europe: http://www.mitsubishielectric.es/

Per a més informació i gestió d’entrevistes:
Premsa i Relacions amb Mitjans – ACC1Ó Tel. 93 476 72 46 /13
E-mail: premsa@acc10.cat
 


Cercador de premsa

Calendari

Calendari

Contacteu-nos

Contacte

premsa.accio@gencat.cat

Tel. 93 476 72 13

Rebre comunicats