Seccions

Imatge MenúACCIÓ CAS D'ÈXIT: LEITAT lidera una investigació europea per augmentar el rendiment dels panells solars fotovoltaics

Ephocell

dijous, 30 juny 2011

El projecte EPHOCELL, desenvolupat amb el suport de la xarxa TECNIO impulsada per ACC1Ó, tindrà com a resultat la creació d’un film transparent d’aplicació en panells solars per augmentar-ne l’eficiència energètica.

La nova tecnologia disposa d’un gran mercat potencial que millorarà la competitivitat de les empreses europees en el sector dels polímers, les energies renovables i la química avançada.

L’any 2030, la Unió Europea ha de produir un total de 200GW d’energia elèctrica a partir de l’energia solar.

Barcelona, 30 de juny de 2011 – El centre tecnològic LEITAT, membre de la xarxa TECNIO impulsada per ACC1Ó, l’agència per a la competitivitat de l’empresa catalana del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, lidera una investigació a nivell europeu per desenvolupar un film transparent que es pugui aplicar sobre els panells solars fotovoltaics amb l’objectiu de millorar-ne el seu rendiment.

Aquest projecte d’investigació, anomenat EPHOCELL i finançat pel 7è Programa Marc de la Unió Europea, vol donar resposta a la problemàtica principal dels panells fotovoltaics, que tenen una absorció limitada de l’espectre solar amb la conseqüent limitació de l’eficiència energètica. Els materials que està desenvolupant LEITAT permetran absorbir una major quantitat de llum de l’espectre solar, i convertir-la en radiació visible i aprofitable per al seu ús com a font d’energia.

La realització d’aquest projecte transnacional liderat per LEITAT es basa en una directiva de la Unió Europea que ha fixat els reptes a assolir en els propers anys en el camp de l’energia solar fotovoltaica. L’objectiu marcat per a l’any 2030 és la producció d’un total de 200GW a partir d’instal·lacions fotovoltaiques dins el mercat energètic europeu, una xifra ambiciosa en la qual els resultats d’aquest projecte tindran un paper rellevant.

La nova tecnologia es basa en dos mecanismes per transformar la longitud d’ona dels fotons solars d’alta o baixa energia, que no són emprats pels dispositius fotovoltaics convencionals: Downshifting (DS) -que permet l’absorció de fotons altament energètics i l’emissió de fotons de menor energia-, i UP-Conversion (UC) -que transforma fotons de baixa energia en fotons més energètics-.

L’objectiu establert per LEITAT és aconseguir un 12% d’eficiència de conversió energètica de la llum infraroja (IR), i un 85% de la llum ultravioleta (UV) de l’espectre solar. Els principals resultats obtinguts fins a la data són optimistes, ja que per exemple un sistema d’UC desenvolupat ha aconseguit una eficiència del 13%, per sobre de l’objectiu marcat.

L’augment de l’eficiència i, per tant, de la producció d’energia dels mòduls fotovoltaics permetrà incrementar la competitivitat de les empreses europees en diversos sectors, com ara el dels polímers, les energies renovables i la química avançada.

LEITAT treballa en aquest projecte juntament amb diverses empreses i centres d’investigació de primer nivell d’Alemanya (Max Planck Institute for Polymer Research), Bulgària (Universitat de Sofia), Espanya (Cidete Ingenieros, MPBata, Universitat Politècnica de Catalunya), Irlanda (Dublin Institute of Technology), Israel (DarenLab) i Itàlia (Institute of Chemical Technology of Polymers).

ACC1Ó(www.acc10.cat)

ACC1Ó és l’agència per a la competitivitat de l’empresa catalana del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Articula tots els seus instruments al voltant de tres grans pilars bàsics: el foment de la innovació, la internacionalització i l’orientació i estratègia empresarial, les eines clau que afavoreixen la diferenciació competitiva de l’empresa, ajudant-la així a afrontar els canvis que es produeixen en l’actual entorn econòmic.

TECNIO (http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/)
LEITAT forma part de TECNIO – xarxa d’ACC1Ó que potencia la tecnologia diferencial i la innovació empresarial –, que compta amb més de 100 agents especialitzats. TECNIO impulsa la competitivitat i la generació de valor tant a nivell R+D com a l’àmbit de l’empresa.

El centre tecnològic
Més informació sobre LEITAT a http://www.leitat.org

Per a més informació i gestió d’entrevistes:
Premsa i Relacions amb Mitjans – ACC1Ó
Tel. 93 476 72 46 /13
E-mail: premsa@acc10.catCercador de premsa

Calendari

Calendari

Contacteu-nos

Contacte

premsa.accio@gencat.cat

Tel. 93 476 72 13

Rebre comunicats