Seccions

Imatge MenúACCIÓ CAS D'ÈXIT: Dues empreses catalanes desenvolupen un sistema de videovigilància que permet veure l’interior de casa des del mòbil

dijous, 14 juliol 2011

Amb la solució els clients poden visualitzar i gestionar les seves instal·lacions de forma ràpida i fàcil, les 24 hores al dia, allà on vulguin i quan vulguin.

El programari, desenvolupat per Sensing & Control i Jr Security Systems, envia les imatges des de les càmeres a una central receptora a través d’un sistema 4G via GPRS.

El projecte ha comptat amb el suport d’ACC1Ó dins la seva línia de Noves Oportunitats de Negoci (NON).

Barcelona, 14 de juliol de 2011 – Com succeeix amb tot els dispositius tecnològics, els sistemes de videovigilància també avancen a gran velocitat per tal d’adaptar-se a les necessitats del mercat i dels seus usuaris. Un exemple és el nou sistema de vigilància desenvolupat per l’empresa catalana de telecomunicacions Sensing & Control i l’empresa sòcia Jr Security Systems, que permet als usuaris veure què està passant a les seves llars allà on es trobin mitjançant una connexió a Internet. ACC1Ó, l’agència per a la competitivitat de l’empresa catalana del Departament d’Empresa i Ocupació, els ha donat suport per fer possible el projecte a través del programa Noves Oportunitats de Negoci (NON).

El sistema nSecur està integrat per un equip de càmeres i sensors que es troben distribuïdes al llarg dels domicilis cobrint aquelles zones de la casa, com pot ser la porta d’entrada, per evitar possibles robatoris. L’equip es complementa amb un software que envia les imatges a una central 4G receptora via GPRS. Des d’aquesta central, l’usuari pot accedir virtualment a l’interior de la seva llar i, a partir d’un mapa del seu domicili, decidir quina de les habitacions de la casa vol veure en cada moment gràcies a una interfície que facilita l’ús del sistema.

L’empresa catalana Sensing & Control ha desenvolupat el software que permet a les persones usuàries d’aquest innovador sistema de seguretat veure les imatges mitjançant la pàgina web. De la seva banda, Jr Security Systems ha aportat al projecte la seva experiència en fabricació de hardware i sistemes de seguretat.

El software que incorpora el sistema permet a l’usuari accedir a les imatges des de qualsevol dispositiu amb Internet, ja siguin ordinadors amb un navegador, mòbils o tablets. Alhora, està dotat d’un sistema d’alarmes que avisa el propietari del domicili, via missatge o correu electrònic, quan es produeix una incidència. D’aquesta forma, l’usuari por accedir a l’interior del seu domicili i seguir amb deteniment què està succeint a l’interior de la llar.

ACC1Ó
(www.acc10.cat)
ACC1Ó és l’agència per a la competitivitat de l’empresa catalana del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Articula tots els seus instruments al voltant de tres grans pilars bàsics: el foment de la innovació, la internacionalització i l’orientació i estratègia empresarial, les eines clau que afavoreixen la diferenciació competitiva de l’empresa, ajudant-la així a afrontar els canvis que es produeixen en l’actual entorn econòmic.

Les empreses

Sensing & Control - http://www.sensingcontrol.com
JR Security Systems - http://www.jrsecurity.com

Per a més informació i gestió d’entrevistes:

Premsa i Relacions amb Mitjans – ACC1Ó
Tel. 93 476 72 46 /13
E-mail: premsa@acc10.cat

Cercador de premsa

Calendari

Calendari

Contacteu-nos

Contacte

premsa.accio@gencat.cat

Tel. 93 476 72 13

Rebre comunicats