Seccions

Imatge MenúACCIÓ La Generalitat posa en marxa el programa de Tecnobons per impulsar la innovació tecnològica en les empreses de petita dimensió

ACCIÓ

dilluns, 30 juny 2014

•    És un projecte pioner a Catalunya de finançament a la innovació que funciona com un cupó: l’empresa rebrà un Tecnobo que podrà bescanviar per un servei tecnològic concret amb un proveïdor acreditat per ACCIÓ.

•    Aquest programa vol impulsar la innovació tecnològica entre les petites empreses a través de col•laboracions amb proveïdors especialitzats.

•    El programa de Tecnobons aproparà els serveis dels centres TECNIO i altres proveïdors de tecnologia a empreses amb poca experiència en aquest àmbit.


Barcelona, 30 de juny de 2014. – La Generalitat de Catalunya, a través d’ACCIÓ, ha posat en marxa el nou programa de Tecnobons que té com objectiu impulsar la innovació tecnològica en empreses d’entre 6 i 49 treballadors incentivant la contractació de serveis tecnològics a proveïdors especialitzats (per exemple, centres TECNIO o altres centres amb capacitats tecnològiques diferencials).

Es tracta d’un programa de finançament a la innovació pioner a Catalunya, que funcionarà com un cupó. L’empresa rebrà un descompte econòmic directe (amb un valor màxim de 3.000 euros) en forma de bo tecnològic que haurà de bescanviar per un servei tecnològic.

Els serveis tecnològics finançats són estudis de vigilància tecnològica i estat de la tècnica, estudis de viabilitat tecnològica i industrial, testeig de processos pilot o de nous mètodes i materials, o testeig i validació de prototips i nous productes, sempre que s’emmarquin dins de l’estratègia RIS3CAT.

El programa vol impulsar que les empreses que tenen poca experiència tecnològica innovin en els seus productes i processos i ho facin a través de col•laboracions amb proveïdors especialitzats.

Aquesta iniciativa neix com a resposta a un dels majors reptes actuals dels programes de finançament de projectes empresarials, que és el d’adaptar-se de forma ràpida i àgil a les necessitats de les empreses. En aquest sentit, i seguint les recomanacions fetes per la Comissió Europea, nombroses regions europees (Badden Wuttenberg, Balònia o North Brabant, entre d’altres) han emprat sistemes d’ajut basats en el concepte de bo com a eina per finançar petits projectes innovadors o tecnològics.
 
La convocatòria del programa està oberta des d’avui. ACCIÓ preveu finançar fins a 70 Tecnobons aquest any.

Cercador de premsa

Calendari

Calendari

Contacteu-nos

Contacte

premsa.accio@gencat.cat

Tel. 93 476 72 13

Rebre comunicats