Seccions

Imatge MenúACCIÓ El conseller Felip Puig explica al Consell Català de l’Empresa l’estat de desenvolupament de l’estratègia de política industrial

divendres, 12 desembre 2014


•    El conseller ha anunciat que, un cop constituïts els comitès d’impuls, ja s’estan celebrant reunions amb empreses, centres tecnològics i tècnics dels departaments de la Generalitat per elaborar els plans d’actuacions de cada àmbit.

•    Felip Puig també ha anunciat que des que es va posar en marxa el programa instrumental de Reactivació Industrial s’ha facilitat la venda de 120 unitats productives en concurs, mantenint prop de 5.000 llocs de treball.

•    El Consell Català de l’Empresa s’estructura en tres comissions que ja funcionen a ple rendiment, representades per patronals, sindicats, associacions sectorials catalanes i empreses representatives dels 7 àmbits industrials.
 
El conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, va explicar ahir al Consell Català de l’Empresa quin és l’estat actual de desenvolupament de l’estratègia de política industrial impulsada per la Generalitat. És una ferma aposta per fer de Catalunya un país capdavanter a Europa a partir d’una tradició i base industrial sòlides, per tal de recuperar l’activitat industrial fins assolir, l’any 2020, que la indústria sumi el 25% del PIB.

El conseller va exposar que en aquest moment ja s’han fet les presentacions públiques de 6 dels 7 programes d’impuls sectorials d’acord amb les directrius establertes per la Unió Europea (la Química, l’Energia i els Recursos; els Sistemes Industrials; les Indústries Relacionades amb el Disseny; les Indústries Relacionades amb la Mobilitat Sostenible; les Indústries de la Salut i les Indústries Basades en l’Experiència), i que la setmana vinent es presentarà el darrer, el Programa d’Impuls de la Indústria Alimentària. Felip Puig ja va presentar dimecres aquests àmbits als diputats del Parlament de Catalunya.

Acompanyat del secretari d’Empresa i Competitivitat, Pere Torres, i del director general d’Indústria, Antoni Ma. Grau, el conseller va explicar que després d’haver elaborat el mapeig de cada àmbit i haver identificat les estratègies de negoci guanyadores, ja s’han constituït els comitès d’impuls de cada programa, formats per l’administració i el món empresarial. De fet, Puig va anunciar als membres del Consell Català de l’Empresa que ja s’estan celebrant reunions amb companyies, centres tecnològics i tècnics dels departaments de la Generalitat per elaborar els plans d’actuacions de cada àmbit, en resposta a les estratègies tractores definides.

Durant la reunió també es van donar a conèixer les actuacions que s’estan duent a terme en el marc del programa instrumental de Reactivació Industrial, que té com a objectiu crear i coordinar les eines que han de servir per trobar sortida a empreses que passen per dificultats i facilitar la implantació d’empreses noves. Així, el conseller va anunciar que a través d’aquest programa s’ha facilitat la venda de 120 unitats productives en concurs, fet que ha permès el manteniment de gairebé 5.000 llocs de treball.

El programa contempla mecanismes concrets per a la captació de projectes d’inversió a Catalunya, l’impuls a la reemprenedoria industrial, i la detecció d’empreses en situació de risc o amb noves oportunitats. El programa compta amb la col•laboració de l’INCASOL per detectar la disponibilitat de sòl industrial urbanitzat i es desenvolupa de manera coordinada amb l’ICF per posar en marxa instruments de finançament orientats a la recuperació industrial.

El Consell Català de l’Empresa, creat el passat mes d’abril amb l’objectiu d’assessorar la definició i disseny de la política industrial de Catalunya, s’estructura en tres comissions (Comissió Executiva Permanent, Comissió de la Pime i Comissió de Competitivitat i Emprenedoria) que ja funcionen a ple rendiment, formades per representants de patronals, sindicats, associacions sectorials catalanes i empreses representatives dels 7 àmbits.

Cercador de premsa

Calendari

Calendari

Contacteu-nos

Contacte

premsa.accio@gencat.cat

Tel. 93 476 72 13

Rebre comunicats