Seccions

Imatge MenúCreixement Empresarial Clústers

CLÚSTER DE L’AIGUA

CWP – Catalan Water Partnership

Catalan Water Partnership

El Clúster Català de l'Aigua, va néixer per agrupar empreses i centres de recerca i desenvolupament centrats en el negoci del tractament de l'aigua al llarg del seu cicle de vida. L'objectiu del clúster és millorar la competitivitat del seu sector i la millora continuada de l'eficiència i la sostenibilitat en l'ús de l'aigua.