Seccions

Imatge MenúCreixement Empresarial Clústers

CLÚSTER DE BÉNS D'EQUIP

CEQUIP

CEQUIP

CEQUIP és una fundació que agrupa fabricants de béns d'equip. La seva missió és: fer de la innovació el principal avantatge competitiu de les empreses del sector dels béns d’equip; aplicar aquesta innovació a tota la cadena de valor: venda, disseny del procés, disseny dels equips, fabricació, distribució, posta en marxa i serveis de postvenda i promoure el sector com a element clau del teixit industrial català.