Seccions

Imatge MenúCreixement Empresarial Clústers

Clúster Catalonia Logistics

Catalonia Logistics

catalonia logistics

El clúster Catalonia Logistics, que compta amb entitats i empreses del sector del transport i la logística, treballa per millorar la competitivitat dels seus associats, empreses i agents de Catalunya que treballen en transport i logística, mitjançant la cooperació, la innovació i la internacionalització.
El seu objectiu és també afavorir les sinèrgies que duguin a una millora de la competitivitat, la innovació i la sostenibilitat del sector.

L’estratègia del Clúster se centra en dos punts clau: l’especialització i la internacionalització.