Seccions

Imatge MenúCreixement Empresarial Clústers

Clúster de materials avançats

ClústerMAV- Clúster de Materials Avançats de Catalunya

Materials avançats

El Clúster de Materials Avançats de Catalunya és una associació amb personalitat jurídica i sense finalitat de lucre que té com a objectiu principal promoure i contribuir a la competitivitat de les empreses i entitats de la cadena de valor del sector dels materials avançats a Catalunya.